SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

RIADIACE SYSTÉMY BUDOVY BMS
MODULY ROZHRANIA WOLF

Flexibilita v každom jazyku – moduly rozhrania umožňujú komunikáciu medzi klimatizačnými jednotkami a riadiacim systémom budovy (BMS).

Moduly rozhrania Wolf podporujú všetky bežné protokoly BMS, čím umožňujú priame pripojenie. Jedno, či BacNet, ModBus, KNX, Ethernet alebo LON – každý kontrolér WOLF môže byť individuálne vybavený príslušnými modulmi.

MODULY ROZHRANIA WOLF
Digitálne pripojenie na každý systém BMS

  • Podpora BacNet, KNX, ModBus, LON alebo Ethernet.
  • Rozsiahla dokumentácia k rozhraniam na ľahké pripojenie.
  • Dajú sa voľne kombinovať s každým kontrolérom Wolf pre klimatizačné jednotky.
  • Jednoduché dodatočné vybavenie.
  • Na jednoduché pripojenie na internet je k dispozícii link WOLF.