SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

KOMFORTNÁ PLOCHÁ VETRACIA JEDNOTKA
CFL-WRG

Komfortné ploché vetracie jednotky CFL-WRG na riadené vetranie a odvetranie moderných budov.

Jednotky CFL s kompaktnou konštrukčnou výškou sú ideálne na zabudovanie do podhľadov. Použité komponenty a konštrukcia jednotky prekonávajú stále rastúce požiadavky na energetickú efektívnosť a hygienu.

Na základe konštrukcie a použitých komponentov majú jednotky CFL-WRG s rekuperáciou tepla spĺňajú predpisy o úspore energie a hygiene vzduchu v budovách, ktoré nadobúdajú čoraz väčší význam. Rekuperácia tepla hliníkovým protiprúdovým doskovým výmenníkom tepla (PWT) dosahuje účinnosť nad 90 %. V kombinácii s najnovšou technológiou EC motorov sa dá dosiahnuť výrazné zníženie nákladov na primárnu energiu. Široká ponuka príslušenstva radí jednotky CFL-WRG k správnym „allrounderom“, teda univerzálnym zariadeniam.

KOMFORTNÁ PLOCHÁ VETRACIA JEDNOTKA CFL-WRG

Mimoriadne plochá s vysokou efektívnosťou
  • Mimoriadne plochá konštrukcia s výkonmi od 1000 do 3200 m³/h.
  • Kompaktná, stabilná skriňa z dvojvrstvovo pozinkovaného oceľového plechu.
  • Vysoká energetická efektívnosť vďaka plynulo regulovateľným ventilátorom s voľným obežným kolesom s EC technológiou (IE4) a protiprúdovému doskovému výmenníku tepla s účinnosťou do 90 %.
  • Protiprúdový doskový výmenník tepla má obtok cez bajpas.
  • Jednotka je vybavená elektroinštaláciou na priame pripojenie; na rýchle, nekomplikované uvedenie do prevádzky.
  • Skriňa rozvádzača s reguláciou namontovaná na boku jednotky; priložený ovládací modul sa dá použiť ako diaľkové ovládanie.
  • Široká ponuka príslušenstva (s rozširujúcimi modulmi sú k dispozícii napr. tlmiče hluku, priame výparníky, filtre v triede filtrácie F9 atď.).
  • Jednotky spĺňajú všetky relevantné normy a smernice ako napr. VDI 6022, VDI 3803 a nariadenia ErP.