SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

KOMFORTNÁ PLOCHÁ VETRACIA JEDNOTKA
CFL-EC

Riešenie WOLF na kontrolované vetranie a odvetranie moderných budov.

Jednotky CFL s kompaktnou konštrukčnou výškou sú ideálne na zabudovanie do podhľadov. Jednotky na prívod a odvod vzduchu CFL sú vyhotovené tak, že všetky použité komponenty spĺňajú predpisy o hygiene vzduchu v budovách, ktoré nadobúdajú čoraz väčší význam.

Pomocou prívodných jednotiek sa privádza do miestností neustále filtrovaný vonkajší vzduch v dostatočnom, plynulo regulovanom množstve. Efektívne ohrievače slúžia pritom na udržiavanie požadovanej priestorovej teploty.
Odvodnými jednotkami CFL sa z priestoru odsáva plynulo regulovateľné množstvo opotrebovaného vzduchu, napríklad zaťaženého CO2 a odvádza sa ako odpadový vzduch.Použitím najnovšej technológie EC motorov sa dá prívodnými a odvodnými jednotkami CFL dosiahnuť výrazné zníženie nákladov na energiu.

KOMFORTNÁ PLOCHÁ VETRACIA JEDNOTKA CFL-EC

Mimoriadne plochá s vysokou efektívnosťou
  • Prívodné a odvodné jednotky plochej konštrukcie koncipované na stropnú montáž s praktickou obsluhou zdola.
  • Prívodné jednotky s teplovodným ohrievačom Cu/Al vrátane protimrazovej ochrany.
  • Prívodné jednotky s kompaktným kazetovým filtrom – trieda filtrácie F7 štandardne s integrovanou kontrolou filtrov.
  • Ventilátory s voľným obežným kolesom, plynulo regulovateľné vďaka technike EC.
  • Kompaktná konštrukcia do 3500 m³/h.
  • Ventilátory elektricky prepojené na vonkajšie skrinky svorkovnice na rýchle, nekomplikované uvedenie do prevádzky.
  • K dispozícii je široká ponuka príslušenstva.
  • Jednotky spĺňajú všetky relevantné normy a smernice ako napr. VDI 6022, VDI 3803 a nariadenia ErP.

NA STIAHNUTIE

Technická dokumentácia (PDF)

Návod na montáž a obsluhu

Ostatné dokumenty