SK

Plynový kondenzačný kotol
MGK-2_800-1000

Plynový kondenzačný kotol na kondenzačnú prevádzku a ohrev vody na zemný plyn E, LL
Typ / Výkon
 • MGK-2-800
 • MGK-2-1000
 • PODSTATNÉ FAKTY
 • Špecifikácia
 • Rozsah modulácie 17 - 100 %
 • Norm. stupeň využitia Hi do 110 %
 • Bez min. prietoku vody
 • Súprava neutralizátora s boosterom a čerpadlo kondenzátu sa dá zabudovať
 • Extrémne tichá prevádzka
 • Kompletný plášť a tepelná izolácia
 • Kompaktná konštrukcia prejde cez dvere 1000 mm
 • pri preprave sa dá rozdeliť ‒ najväčší modul 1460 x 1295 x 790 mm
 • Komunikácia cez smarfón, laptop alebo PC a cez LAN/WLAN modul ISM7i
 • Vstup 0-10 V na pripojenie BMS
 • Výstup hlásenia porúch 230V
 • Snímač zberača do hydraulického vyrovnávača sa dá pripojiť, integrovaná spalinová klapka na kaskádovú prevádzku
 • Kaskádová prevádzka až do 5 kotlov
technický výkres
Please choose model
Plynový kondenzačný kotol MGK-2_800-1000
Typ MGK-2 800 1000

Výkon / príkon

Men. tepelný výkon pri 80/60 °C kW 700 931
Men. tepelný výkon pri 50/30 °C kW 752 1000
Men. tepelný príkon kW 710 942
Min. tepelný výkon (modulovaný) pri 50/30 kW 133 174
Min. tepelný výkon (modulovaný) pri 80/60 kW 119 157
Min. tepelný príkon (modulovaný) kW 122 160
Rozsah modulácie príkonu % 17-100 17-100

Účinnosti

h 80/60 pri Qmax % 98.7 98.8
h 50/30 pri Qmax % 106 106.2
h TR30 pri 30% % 108.8 110

Norm. stupeň využitia

pri 40/30 °C % 110.1 110.1
pri 75 / 60 °C % 106.3 106.3

Rozmery

Celková výška A mm 1460 1460
Celková šírka / Šírka bez regulácie plyn-vzduch B mm 2265 / 1700 2265 / 1700
Celková hĺbka / hĺbka bez plášťa C mm 970 / 950 970 / 950
Priemer spalinovodu mm 250 250
Prípojka prívodu vzduchu mm 200 200

Hmotnosť

Celková hmotnosť kg 625 680

Prípojky

Prívod vykurovania DN/PN 100/6 100/6
Spiatočka vykurovania DN/PN 100/6 100/6
Prípojka plynu R 2,5"" 2.5
Kategória plynu I2ELL

Hodnota prípojky plynu

Zemný plyn E/H (9,45 kWh/m^3) m³/h 75 99.5
Zemný plyn LL (8,82 kWh/m^3) m³/h 80.3 106.6
Tlak prípojky plynu mbar 20 20

Vykurovací okruh

Objem vykurovacej vody vo výmenníku tepla L 80.599999999999994 92.6
Max. celkový tlak bar 6 6
Teplota prívodu max. °C 90 90
Objem vykurovacej vody vo výmenníku tepla mbar 127 123
Strata v pohotovostnom stave pri 30/50 K % 0,07 / 0,13 0,06 / 0,10

Spaliny

Typ spalinovodu Typ B23, B23P, C43, C53, C63, C83, C93
Max. teplota spalín °C 80 80
Hodnota pH kondenzátu cca 4,0 cca 4,0
Teplota spalín max. 80/60 – 50/30 pri Qmax °C 65-42 65-40
Teplota spalín max. 80/60 – 50/30 pri Qmin °C 62-32 62-32
Maximálny prietok spalín g/s 307 407
Prietok kondenzátu pri 40/30 °C l/h 77 93
Druh spalín podľa DVGW G 635 G52 G52

Ventilátor

Dispozičný tlak ventilátora Pa 200 250
Elektrická prípojka kotla 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / 10A/B 3~ NPE 400VAC/50Hz
Elektrická prípojka kotla alternatívne 3~ NPE / 400VAC / 50Hz -
Fázy/napätie/frekvencia 1 ~ NPE / 230 VAC / 50 Hz 3 ~ NPE / 400 VAC / 50 Hz
Istenie 16 A/B 16 A/C
Výstup na čerpadlo vyk. okruhu/ZHP/istenie 1~ NPE / 230VAC / 50Hz / max. 7A
alternatívne 3~NPE / 400VAC / 50Hz / max. 7A
Elektrický príkon (čiast. zaťaženie/plný výkon) W 50 - 850 60 - 1835
Elektrický príkon (Standby) W 8 11
Krytie IP20

Emisie hluku

Akustický výkon podľa DIN EN 15036 časť 1, nezávislý na vzduchu v miest. dB(A) 67.7 73.3
Akustický výkon podľa DIN EN 15036 časť 1, závislý na vzduchu v miest. dB(A) 85.1 83.5
Hladina hluku v priestore 1 m pred MGK-2, nezávislý na vzduchu v miest. 1) dB(A) 65-70 70-75
Hladina hluku v priestore 1 m pred MGK-2, závislý na vzduchu v miest. 1) dB(A) 82-87 80-85