SK

Plynový kondenzačný kotol
MGK-2_390-630

Plynový kondenzačný kotol na kondenzačnú prevádzku a ohrev vody na zemný plyn E, LL
Typ / Výkon
 • MGK-2-390
 • MGK-2-470
 • MGK-2-550
 • MGK-2-630
 • PODSTATNÉ FAKTY
 • Špecifikácia
 • Rozsah modulácie 17‒ 100 %
 • Norm. stupeň využitia Hi do 110 %
 • Bez min. prietoku vody
 • Súprava neutralizátora s boosterom a čerpadlo kondenzátu sa dá zabudovať
 • Extrémne tichá prevádzka
 • Pri preprave sa dá rozdeliť ‒ najväčší modul 1460 x 1295 x 790 mm
 • Komunikácia smarfónom, laptopom alebo počítačom cez LAN/WLAN modul ISM7i
 • Vstup 0 ‒10 V na pripojenie BMS
 • Výstup hlásenia porúch 230V
 • Snímač zberača do hydraulického vyrovnávača sa dá pripojiť
 • Integrovaná spalinová klapka na kaskádovú prevádzku
 • Kaskádová prevádzka až do 5 kotlov
 • Kompletný plášť a tepelná izolácia
 • kompaktná konštrukcia prejde cez dvere 800 mm
technický výkres
Please choose model
Plynový kondenzačný kotol MGK-2_390-630
Typ MGK-2 390 470 550 630

Všeobecné údaje

Men. tepelný výkon pri 80/60 °C kW 366.7 434.7 511.6 584.4
Men. tepelný výkon pri 50/30 °C kW 392 467.1 549.29999999999995 626.6
Men. tepelný príkon kW 371.2 443.6 521 593.9
Min. tepelný výkon (modul.) pri 80/60 °C kW 58.5 70.7 84.5 96.7
Min. tepelný výkon (modul.) pri 50/30 °C kW 64.2 78.7 94 106.8
Min. tepelný príkon (modulovaný) kW 59.5 73.2 86.8 98.5
Rozsah modulácie príkonu % 17-100 17-100 17-100 17-100
Prietok kondenzátu pri 40/30 °C l/h 39 46 52 59
Hodnota pH kondenzátu cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0
Objem vykurovacej vody vo výmenníku tepla L 50 56 62 68
max. dovolený pretlak kotla bar 6 6 6 6
max. dovolená teplota prívodu °C 90 90 90 90
Dispozičný tlak ventilátora Pa 150 150 150 150
Strata v pohotovostnom stave pri 30/50 K % 0,11 / 0,18 0,10 / 0,17 0,09 / 0,15 0,09 / 0,14
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmax °C 65-35 65-35 65-35 65-35
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmin °C 60-30 60-30 60-30 60-30
Max. prietok spalín g/s 156.30000000000001 185.2 225.3 247.4
Druh spalín podľa DVGW G 635 G 52 G 52 G 52 G 52
Odpor vykurovacej vody pri spáde 20 K mbar 120 113 126 118
Krytie IP20 IP20 IP20 IP20
Akustický výkon podľa DIN EN 15036 časť 1, nezávislý na vzduchu v miest. dB(A) 61 66 68 68
Hladina hluku 1 m pred MGK-2, nezávislý na vzduchu v miest.2) dB(A) 44 49 50 50
Akustický výkon podľa DIN EN 15036 časť 1, závislý na vzduchu v miest. dB(A) 78 82 84 84
Hladina hluku 1 m vor MGK-2, závislý na vzduchu v miest. 2) dB(A) 60 64 65 65

Účinnosť

η 80/60 pri Qmax % 98.8 98 98.2 98.4
η 50/30 pri Qmax % 105.6 105.3 105.4 105.5
η TR30 pri 30% % 107.8 108.9 108.6 107.6

Norm. stupeň využitia

pri 40 / 30 °C % 109.9 110.1 110.3 110.4
pri 75 / 60 °C % 106.4 106.4 106.3 106.3
Celková výška A mm 1460 1460 1460 1460
Celková šírka/šírka bez reg. plyn-vzduch B mm 1860/1295
Celková hĺbka / hĺbka bez plášťa C mm 850 / 790 850 / 790 850 / 790 850 / 790
Priemer spalinovodu mm 250 250 250 250
Prívod spaľovacieho vzduchu mm 200 200 200 200
Prívod vykurovania DN 80 PN6 80 PN6 80 PN6 80 PN6
Spiatočka vykurovania DN 80 PN6 80 PN6 80 PN6 80 PN6
Prípojka plynu R 2“ 2“ 2“ 2“
Vedenie vzduch/spaliny Typ B23, B23P, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Hodnota prípojky plynu :

Zemný plyn E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m 2) 39.1 46.7 54.8 62.5
Zemný plyn LL (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m 3) 43.2 51.6 60.6 69.099999999999994
Tlak prípojky plynu: Zemný plyn E/H/LL mbar 20 20 20 20

Hmotnosť

Celková hmotnosť (prázdna) kg 390 420 450 480

Elektrik

Elektrická prípojka istenie V~/Hz 1~ NPE/230 VAC/50 Hz/10 A/B alternatívne: 3~ NPE/400 VAC/50 Hz/10 A/B
Výstup na čerpadlo vykurovacieho okruhu/ ZHP Istenie V~/Hz 1~ NPE/230 VAC/50 Hz/4 A alternatívne: 3~ NPE/400 VAC/50 Hz/4 A
Elektrický príkon (čiast. zaťaženie/plný výkon) W 42 - 410 45 - 490 48 - 580 50 - 660
Elektrický príkon v standby W 8 8 8 8