SK

Plynový kondenzačný kotol
MGK-2_130-300

Plynový kondenzačný kotol na kondenzačnú prevádzku a ohrev vody na zemný plyn E, LL
Typ / Výkon
 • MGK-2-130
 • MGK-2-170
 • MGK-2-210
 • MGK-2-250
 • MGK-2-300
 • PODSTATNÉ FAKTY
 • Špecifikácia
 • Rozsah modulácie 17 ‒ 100 %
 • Norm. stupeň využitia Hi do 110 %
 • Bez min. prietoku vody
 • Súprava neutralizátora s boosterom a čerpadlo kondenzátu sa dá zabudovať
 • Extrémne tichá prevádzka
 • Kompletný plášť a tepelná izolácia
 • Kompaktná konštrukcia prejde cez dvere 800 mm
 • Integrovaná spalinová klapka na kaskádovú prevádzku
 • Komunikácia smarfónom, laptopom alebo počítačom cez LAN/WLAN modul ISM7i
 • Vstup 0 ‒ 10 V na pripojenie BMS
 • Výstup hlásenia porúch 230V, snímač zberača do hydraulického vyrovnávača sa dá pripojiť
 • Kaskádová prevádzka až do 5 kotlov
technický výkres
Please choose model
Plynový kondenzačný kotol MGK-2_130-300
Typ MGK-2 130 170 210 250 300

Všeobecné údaje

Men. tepelný výkon pri 80/60 °C kW 118 157 196 233 275
Men. tepelný výkon pri 50/30 °C kW 126 167 208 250 294
Men. tepelný príkon kW 120 160 200 240 280
Min. tepelný výkon (modul.) pri 80/60 °C kW 23 27 34 39 45
Min. tepelný výkon (modul.) pri 50/30 °C kW 24 30 37 44 49
Min. tepelný príkon (modulovaný) kW 23 28 35 41 46
Rozsah modulácie príkonu % 19-100 17-100 17-100 17-100 17-100
Prietok kondenzátu pri 40/30 °C l/h 12 16 20 24 28
Hodnota pH kondenzátu cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0 cca 4,0
Prípojka plynu R 1“ 1½“ 1½“ 1½“ 1½“
Vedenie vzduch/spaliny Typ B23(P), B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83, C93(x)

Účinnosť

η 80/60 pri Qmax % 98.1 98 98.1 98 98
η 50/30 pri Qmax % 104.1 104.2 104.3 103.9 105.2
η TR30 pri 30% % 107.8 106.9 106.7 106.6 106.8

Rozmery

Výška A mm 1300 1300 1300 1300 1300
Šírka B mm 995 1355 1355 1355 1355
Hĺbka C mm 640 640 640 640 640
Priemer spalinovodu mm 160 160 160 160 200
Prívod spaľovacieho vzduchu 4) mm 160 160 160 160 160
Prívod vykurovania vonk. priemer R 1½“ 2“ 2“ 2“ 2“
Spiatočka vykurovania vonk. priemer R 2“ 2“ 2“ 2“

Kategória plynu

Nemecko II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P II2ELL3P
Rakúsko II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P II2H3P
Švajčiarsko I2H I2H I2H I2H I2H

Hodnota prípojky plynu:

Zemný plyn E/H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m 3) m³/h 13.1 16.8 21 25.2 29.4
Zemný plyn LL (Hi = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) 1) m³/h 14.6 18.600000000000001 23.3 27.9 32.6
Skvapalnený plyn P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg) 2) kg/h 9.6999999999999993 12.5 15.6 18.7 21.8

Tlak prípojky plynu:

Zemný plyn E/LL mbar 20 20 20 20 20
Skvapalnený plyn P mbar 50 50 50 50 50
Objem vykurovacej vody vo výmenníku tepla L 12 15.4 16 20 22
max. dovolený pretlak kotla bar 6 6 6 6 6
max. dovolená teplota prívodu °C 90 90 90 90 90
Dispozičný tlak ventilátora Pa 10-200 10-150 10-150 10-150 10-150
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmax °C 65-45 65-45 65-45 65-45 65-45
Teplota spalín 80/60-50/30 pri Qmin °C 55-35 55-35 55-35 55-35 55-35
Max. prietok spalín g/s 56.7 72.599999999999994 90.8 108.9 127.1
Druh spalín podľa DVGW G 635 G52 G52 G52 G52 G52
Odpor vykurovacej vody pri spáde 20 K mbar 95 100 115 135 160
Elektrická prípojka V~/Hz 1~ NPE / 230VAC / 50Hz
Zabudované poistka (stredne pomalá) A 4 4 4 4 4
Elektrický príkon v standby W 5 5 5 5 5
Elektrický príkon pri čiast./plnom zaťažení W 30 / 240 42 / 258 42 / 291 43 / 326 48 / 350
Krytie IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Hladina hluku pri plnom zaťažení 3) dB(A) ~ 49 ~ 54 ~ 54 ~ 54 ~ 54

Hmotnosť

Celková hmotnosť (prázdna) kg 195 250 271 292 313