SK

Stenové vykurovanie gabotherm

Systém stenového vykurovania vytvára v priestore teplotne homogénne pole. Prináša maximálny komfort, pričom vertikálne rozloženie teploty v priestore je ideálne. Základným stavebným prvkom je plastová polybuténová rúrka s kyslíkovou bariérou. Tento materiál najlepšie vyhovuje všetkým požiadavkám na kvalitu a bezpečnosť. Je spoľahlivý, pretože je pevný a zároveň pružný a ohybný. Veľkou prednosťou je absolútna odolnosť voči korózii a veľká schopnosť tlmenia hluku v rozvodoch. Rýchla a jednoduchá montáž i komplexný sortiment prvkov a spôsob ich pripojenia znižujú náklady počas stavby či rekonštrukcie budovy.

Výhody, ktoré hovoria samy za seba:

  • Maximálna hygiena pri prevádzke, zvírený prach neznečisťuje steny ani tepelné plochy.
  • Možnosť použiť akýkoľvek nízkoteplotný zdroj tepla (tepelné čerpadlo, solárny článok, kondenzačná a nízkoteplotná technológia).
  • Zníženie spotreby paliva ako výsledok poklesu teploty vykurovacej vody.
  • Veľmi nízky objem vykurovacej vody v systéme - 0,5 l na 1 m2 výhrevnej plochy. Minimalizovaný priemer rúrok a zodpovedajúci objem vody umožňuje - a to je zatiaľ jedinečné v oblasti stenového teplovodného vykurovania - prekrytie rúrky jednovrstvovým omietnutím v ideálnom prípade len v hrúbke 5 mm. Značne sa ušetrí čas potrebný na vykonanie prác a tým aj cena celej sústavy.
  • Vysoká variabilita regulácie, rýchla reakcia na regulačný zásah.
  • Minimalizácia vlhkosti stien, odstránenie plesní a mikroorganizmov. Mimoriadne sa zníži riziko vzniku alergií v obývacích priestoroch.
  • Prevádzka bez údržby. Po správnej inštalácii, vytemperovaní stien a dokonalom odvzdušnení sústavy nie je potrebný už žiadny ďalší zásah počas celej prevádzky.
  • Výhodné využitie v pamiatkovo chránených objektoch.
  • Jednoduchá montáž a inštalácia.
  • Pri použití rúrok gabotherm® nie je potrebné temperovať alebo kúriť ani pred ani počas omietania. Tým je systém nezávislý od následného omietania a iných stavebných prác. (rádovo minúty).
STENOVÝ SYSTÉM WR8

Systém stenového vykurovania a stropného chladenia WR8 je určený pre tzv. „mokrý" systém. Polybuténová rúrka gabotherm® s malým priemerom 8 mm umožňuje rýchlu regulačnú odozvu - požadovaná teplota sa dá rýchlo a presne upraviť. Systém poskytuje mnoho výhod aj pri chladení, predovšetkým studené sálanie chladených plôch bez prievanu. Stenový a stropný systém WR 8 je vhodný pre každý nízkoteplotný zdroj tepla a dá sa navrhnúť na využitie solárnej energie v kombinácii s tepelnými čerpadlami a kondenzačným kotlom.

STENOVÝ SYSTÉM KPI 10

Systém stenového vykurovania a stropného vykurovania/chladenia KPI 10 je určený pre tzv. „suchý" systém. Polybuténová rúrka gabotherm® s malým priemerom 10 mm umožňuje rýchlu regulačnú odozvu - požadovaná teplota sa dá rýchlo a presne upraviť. Systém poskytuje mnoho výhod aj pri chladení, predovšetkým studené sálanie chladených plôch bez prievanu. Stenový a stropný systém KPI 10 je vhodný pre každý nízkoteplotný zdroj tepla a dá sa navrhnúť na využitie solárnej energie v kombinácii s tepelnými čerpadlami a kondenzačným kotlom.

STENOVÝ SYSTÉM WR12

Systém stenového vykurovania WR 12 je určený pre tzv. „mokrý" systém. Polybuténová rúrka gabotherm® s malým priemerom 12 mm umožňuje rýchlu regulačnú odozvu - požadovaná teplota sa dá rýchlo a presne upraviť. Systém poskytuje mnoho výhod aj pri chladení, predovšetkým studené sálanie.

Dokumenty na stiahnutie