SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK
  • Ochrana údajov

Vyhlásenie o 
ochrane údajov

Ochranu údajov berieme vážne

Ochrana vašej osobnej zóny pri spracovávaní osobných údajov je pre nás dôležitá. Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery štandardne uložia IP adresu vášho poskytovateľa internetových služieb, webové stránky, z ktorých nás navštívite, navštívené webové stránky, dátum a trvanie vašej návštevy. Tieto informácie sú veľmi potrebné pre technický prenos webových stránok a bezpečnú prevádzku serverov. Nevykonávame personalizované vyhodnocovanie týchto údajov.

Údaje, ktoré nám pošlete na kontaktnom formulári, budú zálohované, a teda uložené na našich serveroch. Vaše údaje budú použité iba za účelom spracovania vašej žiadosti. Vaše údaje sú prísne dôverné. Neodovzdávame ich tretím stranám.

Osobné údaje

Osobné údaje sa vzťahujú na vašu osobu. Patria k nim vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Na to, aby ste mohli navštíviť naše internetové stránky, nemusíte zverejňovať žiadne osobné údaje. V niektorých prípadoch potrebujeme vaše meno, adresu a ďalšie informácie, aby sme vám mohli ponúknuť želané služby.

Platí to aj v prípadoch, keď vám na vyžiadanie poskytneme informačné materiály, resp. odpovedáme na vaše požiadavky. V týchto prípadoch vás na to vždy upozorníme. Navyše, ukladáme iba tie údaje, ktoré ste nám sprístupnili automaticky alebo dobrovoľne.

Pri používaní našich služieb spravidla zbierame iba údaje potrebné na poskytovanie týchto služieb. V prípade potreby vás požiadame o ďalšie informácie, ich poskytnutie je však dobrovoľné. Vaše osobné údaje vždy spracúvame iba za účelom poskytovania služieb a sledovania našich obchodných cieľov.

Automaticky ukladané neosobné údaje

Pri návšteve našich webových stránok sa z administratívnych a technických príčin ukladajú určité informácie. Sú to: typ a verzia používaného prehliadača, dátum a čas prístupu, IP-adresa.

Tieto údaje sú anonymné a používame ich iba pre štatistické potreby resp. za účelom zlepšovania našich internetových a online služieb.
Tieto anonymizované údaje sa ukladajú oddelene od osobných údajov na bezpečných systémoch a nie je možné ich priradiť ku konkrétnym osobám. To znamená, že vaše osobné údaje sú vždy chránené.

Cookies

Keď navštívite naše internetové stránky, v prípade potreby sa ukladajú informácie vo vašom počítači formou cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré sa prenášajú z internetového serveru do vášho prehliadača a do vášho zariadenia. Pritom sa ukladá iba adresa internetového protokolu – žiadne osobné údaje. Tieto informácie, ktoré sa ukladajú prostredníctvom cookies, nám umožňujú automaticky rozpoznať vašu ďalšiu návštevu na našej internetovej stránke, čím sa pre vás zjednoduší jej používanie.

Naše webové stránky môžete, samozrejme, navštíviť pričom nemusíte akceptovať cookies. Ak nechcete, aby bol váš počítač pri ďalšej návšteve automaticky rozpoznaný, môžete súbory cookies odmietnuť, ak si v nastaveniach svojho prehliadača si zvolíte možnosť „Odmietnuť súbory cookies“. Konkrétny postup nájdete v nastaveniach svojho prehliadača. Ak však odmietnete používanie cookies, niektoré zóny našej internetovej stránky sa môžu zobraziť a fungovať v obmedzenom režime.

Používanie Google Analytics s funkciou anonymity

Na našej stránke používame Google Analytics, službu na analýzu webových stránok spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej len ako „Google“. Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analyzovať používanie webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom cookies, ako sú čas, miesto a frekvencia vašich návštev na webovej stránke, ako aj vaša IP adresa, sa postupujú spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Na našej webovej stránke používame pre Google Analytics koncovku „_gat._anonymizeIp“ a spoločnosť Google skráti vašu IP adresu, a teda bude anonymizovaná v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky, aby mohla zostaviť pre prevádzkovateľa webovej stránky správy o jej aktivitách a poskytovať ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a internetu. Spoločnosť Google bude tieto informácie prípadne poskytovať tretím osobám, ak to určuje zákon alebo ak ich tieto tretie osoby spracúvajú na základe požiadavky spoločnosti Google. Ako určujú pravidlá spoločnosti Google, Google nebude v nijakom prípade spájať vašu IP-adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Inštalácii súborov Cookies môžete zabrániť nastavením svojho prehliadača; upozorňujeme vás však, že v takom prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho spoločnosť Google ponúka pre najobľúbenejšie prehliadače doplnok na zrušenie, čím vám umožňuje väčšiu kontrolu nad tým, čo spoločnosť Google zhromažďuje o stránkach, ktoré navštívite. Doplnok odovzdáva službe Google Analytics JavaScript (ga.js) informácie o tom, že sa do služby Google Analytics nemajú prenášať žiadne informácie o návšteve webových stránok. Doplnok deaktivácie prehliadača Google Analytics však nebráni tomu, aby sa informácie nedostali k nám alebo k iným službám na analýzu webov, ktoré prípadne používame. Ďalšie informácie týkajúce sa inštalácie doplnkov prehliadača nájdete pod týmto odkazom: tools.google.com/dlpage/gaoptout


Ak naše webové stránky navštevujete na mobilnom zariadení (smartfón alebo tablet), musíte namiesto toho kliknúť na tento odkaz, aby ste obmedzili sledovanie prostredníctvom Google Analytics na tejto webovej stránke. Táto možnosť sa dá využiť ako alternatíva k vyššie uvedeným doplnkom. Kliknutím na tento odkaz sa vo vašom prehliadači nastaví zákaz cookies, ktorý platí iba pre tento prehliadač a pre túto doménu. Ak si vymažete cookies v tomto prehliadači, vymaže sa aj súbor cookie znamenajúci zákaz, takže musíte znovu kliknúť na tento odkaz.

Google Tag Manager

Táto webová stránka používa službu Google Tag Manager. Služba Tag Manager nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Nástroj sa stará o spustenie iných značiek, ktoré za určitých okolností zaznamenávajú údaje. Služba Google Tag Manager nesiaha na tieto údaje. Pokiaľ sa na úrovni domény alebo cookie vykonala deaktivácia, platí táto deaktivácia pre všetky značky sledovania, ktoré sa implementovali prostredníctvom služby Google Tag Manager. Pokyny k ochrane údajov od spoločnosti Google k tomuto nástroju nájdete tu: www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Používanie služby YouTube v rozšírenom režime ochrany osobných údajov

Poskytovateľa YouTube používame na vloženie videí. Tieto videá boli zverejnené v rozšírenom režime ochrany osobných údajov. Podobne, ako väčšina webových stránok, aj YouTube používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch svojich webových stránok. Služba YouTube ich používa na zaznamenávanie štatistík videí, predchádzanie podvodom a zlepšenie používateľskej skúsenosti. Aj služba Youtube využíva sieť Google DoubleClick. Spustenie videa môže spustiť ďalšie spracovanie údajov. Na to nemáme žiadny vplyv. Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosťou YouTube nájdete v jej vyhlásení o ochrane osobných údajov tu: policies.google.com/privacy

Bezpečnosť

Vykonali sme technické a administratívne bezpečnostné opatrenia, aby sme ochránili vaše údaje pred stratou, manipuláciou a neautorizovaným prístupom. Všetci naši pracovníci a poskytovatelia služieb, ktorí pre nás pracujú, sú povinní dodržiavať platné zákony na ochranu osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré kedykoľvek zozbierame a spracujeme, sa zašifrujú skôr, ako sa prenesú. To znamená, že vaše údaje tretie strany nemôžu zneužiť. Naše bezpečnostné opatrenia pritom podliehajú stálemu procesu zlepšovania a naše vyhlásenia o ochrane údajov sa stále prepracúvajú. Uistite sa, že máte k dispozícii najnovšiu verziu.

Práva dotknutých osôb

Kontaktujte nás kedykoľvek, keď sa budete chcieť informovať, ktoré osobné údaje o vás ukladáme, príp. pokiaľ ich budete chcieť opraviť alebo vymazať. Ďalej máte právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), právo vzniesť námietky proti spracovaniu (čl. 21 GDPR) a právo na prenos údajov(čl. 20 GDPR).
V týchto prípadoch sa obráťte priamo na nás.

Zmeny pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo v prípade potreby nových technológií zmeniť zásady ochrany osobných údajov. Uistite sa, že máte k dispozícii najnovšiu verziu. Ak dôjde k akýmkoľvek zásadným zmenám v pravidlách ochrany osobných údajov, zverejníme zmeny na našej webovej stránke.

Všetky zainteresované strany a návštevníci našich webových stránok nás môžu kontaktovať v prípade záujmu o oblasť ochrany osobných údajov na adrese:

Pán Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
DE - 93047 Regensburg
Tel.: +49941 2986930 
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Ak náš úradník pre ochranu údajov nedokáže vašu požiadavku zodpovedať k vašej spokojnosti, budete mať v každom prípade právo podať sťažnosť orgánu dohľadu nad ochranou údajov zodpovednému vo vašom štáte.