SK

Volvo Centrum Petrohrad

Petrohrad, Rusko

Firma Swed-Mobil je od roku 1994 oficiálnym predajcom Volvo v ruskom Petrohrade. Úlohou tohto projektu bolo vlastné zásobovanie autosalónu elektrickou energiou a teplom a to nielen predajnej haly, ale aj vlastných dielní. Budova je viacúrovňová s parkovacími plochami a celkovou rozlohou 16 000 m². Zvláštnosť: Sebestačné zásobovanie elektrickou energiou bez dodávky prebytočnej elektrickej energie do verejnej siete. Riešenie: Kogeneračná jednotka značky WOLF. Použitie kogeneračnej jednotky zabezpečuje bezpečné, cenovo dostupné a kalkulovateľné zásobovanie elektrinou. Týmto spôsobom sa pri vlastnej prevádzke vyrába sebestačne a vysoko efektívne elektrina a súčasne sa vyrábané teplo využíva na účely vykurovania.

Boli inštalované dve GTK-240 kogeneračné moduly s elektrickým výkonom 237 kW a tepelným výkonom 372 kW ako aj kogeneračná jednotka GTK-100M s elektrickým výkonom 100 kW a tepelným výkonom 148 kW. Všetky tri jednotky môžu pracovať paralelne so sieťou v ostrovnej prevádzke alebo v kombinácii so sieťovým napájaním. Inštaláciou kogeneračných jednotiek sa dalo dosiahnuť zníženie nákladov na energiu približne o 30 %. Doba návratnosti investície je približne tri až štyri roky.

Podobné úspešné projekty

  • Rainbow Park

    Na vlastné zásobovanie autosalónu elektrinou a teplom slúži kogeneračná jednotka značky Wolf.

    Zistite viac