SK

Systémová gastronómia

Vo svete

WOLF je už dlhé roky úspešným partnerom v gastronómii. Či reštaurácie, hotely alebo firemné kuchyne - WOLF má v portfóliu správne riešenie na všetky požiadavky. Najmä systémová gastronómia kladie na projektovanie a kompetencie osobitné nároky. Výkonné klimatizačné a vetracie systémy sa musia inštalovať v mimoriadne krátkom čase a vo veľmi malom priestore. WOLF je tu veľmi dobre zavedený a bol už veľakrát partnerom pri zriaďovaní novej systémovej gastronómie v oblasti klimatizačnej a vetracej techniky. Aj srdce novej pobočky veľkého reťazca systémovej gastronómie tvorí integrované vykurovacie, vetracie a klimatizačné zariadenie značky WOLF. Zariadenie pozostávajúce len z 3 častí bolo vo výrobe predmontované a spôsobom „Plug and Play“ nainštalované na streche budovy.

Do zariadenia WOLF je zabudovaný protiprúdový výmenník tepla s účinnosťou 85 %, dva chladiace systémy KG-TOP, vykurovacia technika (2 x WOLF CGB 50), ohrievače vody, rekuperačný systém so spoločným hydraulickým okruhom (KVS) a skriňový rozvádzač s kompletnou reguláciou. Neľahká úloha pre často stiesnené stavebné podmienky v systémovej gastronómii. WOLF ako komplexný dodávateľ systémov je jedným z mála výrobcov "Made in Germany", ktorí môžu dodať takéto kompaktné zariadenie (na vykurovanie, klimatizáciu, ohrev vody, reguláciu) kompletne „z jednej ruky“.

Podobné úspešné projekty

  • Zámocký hotel Lerbach

    Klimatizácia, ekologické teplo a elektrina z kogeneračnej jednotky Wolf.

    Zistite viac