SK

Obytný súbor študentského internátu
der Universität Düsseldorf

Düsseldorf, Nemecko

V študentskom obytnom súbore ide na prvý pohľad o celkom normálne študentské apartmány. Na druhej strane však zriadenie miestneho študentského internátu Univerzity Heinricha Heineho Düsseldorf ponúka kreatívne riešenie problému časového nesúladu ponuky a dopytu obnoviteľných energií akumulátorom latentného tepla. Spolu 496 H; M termobatérií (valce s octanom sodným) slúži ako akumulačné médium a môže akumulovať 4 000 kWh latentného tepla plus 2 000 kWh citeľného tepla. Akumulátor latentného tepla sa nabíja odpadovým teplom inštalovanej kogeneračnej jednotky. Zariadenie s elektrickým výkonom 140 kW a termickým výkonom 210 kW pochádza od dodávateľa zariadení Kuntschar a Schlüter patriaceho do skupiny WOLF a v 400 študentských apartmánoch pokrýva základné tepelné zaťaženie. Pilotný projekt je v tejto forme v Nemecku ešte stále jedinečný.

WOLF Referenz Wohnanlage Studentenwerk Uni Düsseldorf

Podobné úspešné projekty

  • Maritim Hotel

    Dôsledná výroba elektriny a tepla kogeneračnou jednotkou dcérskej firmy Wolf Kuntschar + Schlüter.

    Zistite viac

  • Mesto Mainburg

    Komunálna výroba energie Mainburg využíva od generálnej rekonštrukcie modernú kogeneračnú jednotku Wolf.

    Zistite viac