SK

DFS NEMECKÁ LETECKÁ BEZPEČNOSTNÁ SLUŽBA
DFS-Centrum Mníchov, Nemecko

DFS Nemecká letecká bezpečnostná služba GmbH je spolková súkromná spoločnosť so 6 000 zamestnancami. Pracovníci koordinujú denne do 10 000 letov v nemeckom vzdušnom priestore, čo je ročne okolo troch miliónov. Nemecko je takto krajinou s najrozsiahlejšou leteckou dopravou v Európe. Centrá Nemeckej leteckej bezpečnostnej služby sú špičkovo technicky vybavené, a preto majú nadpriemerne vysokú spotrebu elektrickej energie. Pri prístavbe centra na letisku v Mníchove sa investorovi budovy, architektovi a projektantovi TZB podarilo znížiť špecifickú spotrebu energie približne o 30 percent, než stanovuje aktuálne nariadenie o úspore energie a o 15 percent než požaduje sprísnený zákon o obnoviteľných energiách (EEWärmeG). Na dosiahnutie vysoko efektívnej klimatizácie prístavby sa použili klimatizačné jednotky Wolf.

V priebehu prístavby centra až pre 120 pracovísk riadenia letovej prevádzky dodal Wolf najmodernejší klimatizačný systém s 20 cirkulačnými klimatizačnými jednotkami, štyrmi jednotkami na vonkajší vzduch a šiestimi jednotkami na vonkajší/odpadový vzduch ako kompletné klimatizačné zariadenia so zvlhčovaním vzduchu, nepriamym adiabatickým vyparovacím chladením, rekuperáciou chladu a tepla z odvlhčovania s dochladzovaním a dohrievaním integrovaným v systéme KVS. Základom energetického konceptu sú cirkulačné a kompletné klimatizačné jednotky WOLF vybavené vysoko efektívnym systémom rekuperácie tepla a chladu so spoločným hydraulickým okruhom z firmy SEW, Kempen. Zvláštnosť: samostatný systém spätného chladenia sa mohol vynechať, lebo aj zariadenia spätného chladenia boli vyhotovené ako vetracie jednotky.

Bürogebäude

Administratívne budovy

Na pracovisku je dôležitá koncentrácia, načo je potrebná správna klíma – vykurovacie, klimatizačné a vetracie systémy WOLF sa starajú o optimálnu vnútornú klímu.

Tu sa dozviete viac

Podobné úspešné projekty

  • Letisko Domodedovo

    Klimatizačné a vetracie zariadenia Wolf na najväčšom letisku v Rusku. 50 moderných klimatizačných jednotiek sa stará o stálu vnútornú klímu

  • Národný štadión Varšava

    Klimatizačné a vetracie zariadenia Wolf na najväčšom letisku v Rusku. 50 moderných klimatizačných jednotiek sa stará o stálu vnútornú klímu