SK

Komunálny výrobca energie Mainburg

Mainburg, Nemecko

V rokoch 2000 až 2002 sa generálne zrekonštruovalo zariadenie na kalový plyn mesta Mainburg. Počas rekonštrukcie bol pôvodný vykurovací kotol z roku 1967 na ohrev vyhnívajúcej nádrže a vykurovanie prevádzkovej budovy nahradený modernou kogeneračnou jednotkou WOLF a vznikajúci kalový plyn sa už nespaľoval v kotle ako v minulosti, ale používa sa na pohon kogeneračnej jednotky.Táto motorová kogeneračná jednotka s hnacím motorom MAN nahotovo nainštalovaná v kontajneri má elektrický výkon 52 kW a termický výkon 80 kW.

Podobné úspešné projekty

  • Rainbow Park

    Od modernizácie tu optimálnu klímu okrem iného umožňuje aj kogeneračná jednotka Wolf.

    Zistite viac