SK

Maritim Hotel
am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf, Nemecko

Medzinárodne aktívny nemecký hotelový reťazec Maritim dôsledne využíva kogeneráciu vo svojich 37 hoteloch v krajine. Vybudovanie a prevádzku kogeneračných zariadení preberá firma favis GmbH. Essenský poskytovateľ energetických služieb uviedol v poslednej dobe do prevádzky kogeneračnú jednotku v hoteli Maritim na letisku v Düsseldorfe. Vybral si Modul GTK 240 dcérskej firmy Wolf Kuntschar + Schlüter s elektrickým výkonom 237 kW a tepelným výkonom 372 kW. Kogeneračná jednotka dosahuje elektrickú účinnosť 35,4 % a použitý zemný plyn využíva na 91 %; prídavný kondenzačný výmenník tepla dodáva ďalších 54 kW tepelného výkonu a zvyšuje celkovú účinnosť – vzťahuje sa na výhrevnosť zemného plynu – na približne 99 %.

V kombinácii s akumulačným zásobníkom vody s objemom 7 500 l dosahuje kogeneračná jednotka (BHKW) ročné využitie okolo 7 000 prevádzkových hodín. Vyrobí pritom takmer 3 mil. kWh tepla za rok, čo zodpovedá približne polovici tepelnej energie spotrebovanej v hoteli, ako aj 1,6 mil. kWh elektriny za rok, z ktorej sa iba dve až tri percentá odvádzajú do verejnej siete. Miera pokrytia spotreby elektriny v objekte kogeneráciou je asi 30 %.

Podobné úspešné projekty

  • Zámocký hotel Lerbach

    Klimatizácia, ekologické teplo a elektrina z kogeneračnej jednotky Wolf.

    Zistite viac