SK

Logistické centrá

4 lokality, Nemecko

Jeden z najväčších medzinárodných on-line zásielkových domov s mnohými logistickými centrami v Nemecku stavil pri stavbe štyroch firemných lokalít na klimatizačnú techniku z Mainburgu. Pri rozšírení jestvujúcich logistických hál boli v roku 2013 použité dve vetracie jednotky KG TOP 450 W. Dvojokruhové kompresorové súpravy s polohermetickými piestovými kompresormi vonkajších klimatizačných jednotiek VZT boli už pri výrobe zmontované do kompaktných jednotiek. Bol na to dobrý dôvod: aby sa vetracie a klimatizačné jednotky dostali na strechu veľkej logistickej haly v Koblenzi, musel sa použiť vrtuľník. Kým dopravil na strechu všetok materiál, musel uskutočniť 28 letov v priebehu šiestich hodín.