SK

Dieselová elektráreň

Martinik

WOLF realizuje aj projekty s najvyššími nárokmi. Jeden taký projekt je vetranie a odvetranie strojovní dieselovej elektrárne – prinajmenšom vtedy, ak sa lokalita nachádza priamo v oblasti hurikánov na karibskom pobreží. Vonku inštalované jednotky VZT museli byť preto pripojené na budovu odolnú proti zemetraseniu a odolávať hurikánom s rýchlosťou vetra do 250 km/h. Medzi najväčšie výzvy patrilo upevnenie vertikálne postavených systémov vysokých do 15 metrov na konštrukciu budovy iba štyrmi kotviacimi bodmi. Na to bola na vonkajšej strane zariadenia nainštalovaná špeciálna nosná konštrukcia, ktorá bola už vo fáze projektovania zosúladená so zariadeniami a statikou hál. Navyše v elektrárni je silne korozívna atmosféra a silne znečistený vonkajší vzduch.

Energetická efektívnosť zariadenia VZT má priamy vplyv na zisk z výroby elektrickej energie v elektrárni. Čím je nižšia spotreba energie zariadenia, tým viac elektriny sa dá predať. Prevádzkovateľ elektrárne preto požadoval, aby sa použité pohony ventilátorov navrhli na ročný počet 8 700 prevádzkových hodín a vyhovovali nárokom na najvyššiu efektívnosť. Spolu 144 jednotiek WOLF na prívod a odvod vzduchu, každá s prietokom vzduchu 106 000 m³/h zabezpečuje v strojovniach elektrárne teplotu vzduchu maximálne 45 ºC (krátkodobo 50 ºC).

Podobné úspešné projekty

  • Kremeľ Moskva

    Množstvo klimatizačných jednotiek Wolf zabezpečuje stálu výmenu vzduchu v 800 miestnostiach.

    Zistite viac

  • Logistické centrá

    Jedna z najväčších medzinárodných on-line zásielkových spoločností stavila pri stavbách v štyroch lokalitách na klimatizačnú techniku WOLF.

    Zistite viac