SK

Bytové domy Veľký projekt Čína

Čína

Čína je najľudnatejšou krajinou na svete. Má 1,34 miliardy obyvateľov, čo je viac ako Severná Amerika, Európa a Rusko spolu. Cenovo dostupné bývanie sa obmedzuje práve na aglomerácie. Preto má vláda v nasledujúcich rokoch v úmysle riešiť rozsiahlymi projektmi vysoké ceny nájomného a rastúce presídľovanie obyvateľstva do miest. Spoločnosť WOLF GmbH, ktorá aktívne pôsobí na čínskom trhu od roku 2004, vybavila v posledných rokoch niekoľko takýchto veľkých bytových komplexov technickými systémami, najmä vykurovacími zariadeniami. Obzvlášť obľúbené sú efektívne, kompaktné a ľahko inštalovateľné kotly s optimálnou kondenzáciou. Len v bytových komplexoch Guantang Yunding, Runze Shujun, Zonglvtan Villa bolo v minulých rokoch nainštalovaných spolu 328 plynových kotlov  typu CGB.

Podobné úspešné projekty

  • Netzaberg Housing Area

    Rodinné domy dostávajú teplo na vykurovanie a ohrev vody z mnohých plynových kondenzačných kotlov Wolf.

    Zistite viac

  • Študentský internát

    Obytný súbor zásobuje teplom kogeneračná jednotka skupiny Wolf.

    Zistite viac