SK

Akadémia umenia a dizajnu

Enschede, Holandsko

Akadémia umenia a dizajnu (ArtEZ) je s okolo 3 000 študujúcimi a 850 pracovníkmi najväčšia holandská umelecká vysoká škola. V apríli 2013 sa ArtEZ presťahovala do nového „hlavného stanu“ v Enschede. V komplexe budov bývalej textilnej manufaktúry SA Twentsche Textile Society „Teten“ z roku 1915 vzniklo nové, trvalé miesto pre umenie, médiá a dizajn. Dôležitou súčasťou sanácie a prestavby historickej priemyselnej budovy bolo viacero jednotiek VZT z WOLF Mainburg, ktoré boli dodané podľa požiadaviek zákazníka ako klimatizačné centrály v jednom kuse, pripravené na pripojenie. Odvtedy sa klimatizačné jednotky WOLF starajú o optimálnu vnútornú klímu v akadémii.

Zariadenia WOLF, postavené na kompletne pozinkovaných zváraných základných rámoch, majú zabudovanú reguláciu, vysoko efektívnu rekuperáciu tepla (WRG triedy H1 podľa EN 13053) a EC ventilátory (P- trieda P1 podľa EN 13053), ako aj integrované chladiace zariadenie a kompletnú elektroinštaláciu namontovanú pri výrobe. Súprava dvojokruhových kompresorov s polohermetickými piestovými kompresormi bola tak isto zamontovaná pri výrobe do kompaktnej jednotky, preskúšaná tlakom, vyvákuovaná a naplnená chladivom R407C. Na inštaláciu a uvedenie do prevádzky na stavbe bolo potrebné už len vzduchové pripojenie, nainštalovanie elektrického napájania a pripojenie ostatných napájacích vedení.

Universitätsgebäude

Univerzity & školy

V mnohých vzdelávacích inštitúciách zabezpečujú vykurovacie, klimatizačné a vetracie systémy WOLF výbornú vnútornú klímu, čím sa starajú príjemnú atmosféru počas štúdia a vzdelávania.

Tu sa dozviete viac

Podobné úspešné projekty

  • Riverside

    Shopping-Center vo Viedni ponúka komfortnú klímu, o ktorú sa starajú klimatizačné a vetracie jednotky Wolf.

    Zistite viac

  • Študentský internát

    Obytný súbor zásobuje teplom kogeneračná jednotka skupiny Wolf.

    istite viac