SK

Kto sme, Čo robíme,
A prečo to robíme.

Ako jeden z popredných svetových dodávateľov systémov na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu nevyrábame len vzduchotechnické jednotky, plynové vykurovacie kotly alebo solárne zariadenia. Pracujeme aj na globálnych témach budúcnosti: stredobodom nášho záujmu je energia a zdravá vnútorná klíma.

Dennodenne sa stretávame so základnými ľudskými potrebami: s teplom, teplou vodou a čerstvým vzduchom. WOLF - NASTAVENÝ NA MŇA vystihuje našu základnú myšlienku. Stredobodom nášho záujmu a práce sú ľudia. Nejde nám len o to základné, čo my ľudia potrebujeme k životu, ale aj o našu túžbu po komforte a bezpečí. Optimálna vnútorná klíma je viac než len teplota a vlhkosť vzduchu: je to kvalita života.

Od ľudí k priestoru

Snaha o optimálnu vnútornú klímu je nám daná už od kolísky: tam, kde vzniká ľudský život, v maternici, je embryo chránené a v bezpečí, dostáva tam všetko, čo potrebuje pre zdravý vývoj. Túžba po chránenom a bezpečnom priestore nám zostáva po zvyšok života. Až deväťdesiat percent života strávime v uzavretých priestoroch. Tým sa dá vysvetliť, prečo je vnútorná klíma taká dôležitá pre našu pohodu.

Ale čo vlastne znamená optimálna vnútorná klíma? Na to je toľko odpovedí, koľko je ľudí: rozhodujúci je vždy  individuálny pocit. Nielenže sú požiadavky na vnútornú klímu rôzne, no menia sa aj v priebehu života. Dieťa, ktoré sa počas prvých mesiacov života plazí zväčša po podlahe, má iné potreby ako jeho rodičia alebo starí rodičia. Do toho prichádzajú sociálne, politické a ekonomické zmeny v rýchlo sa meniacom svete. Neustále sa meniace životné plány, odstraňovanie hraníc medzi prácou a voľným časom, zdravotné dôsledky environmentálnych vplyvov, to všetko sú faktory, ktoré súvisia s komplexnými individuálnymi požiadavkami.

Aby sme splnili požiadavky na individuálnu vnútornú klímu, spolupracujeme so širokou sieťou odborných a obchodných partnerov. Okrem toho výrazne podporujeme projektantov, montážnych technikov a koncových zákazníkov pri projektovaní a koordinácii komponentov vykurovania a klimatizácie. Ako systémový poskytovateľ ponúkame v oblasti vykurovania, solárnej techniky, klimatizácie a vetrania navzájom zladené systémy, ktoré splnia akékoľvek priestorové požiadavky od rodinných domov až po administratívne budovy a priemyselné zariadenia. Priestory majú totiž rovnaké individuálne požiadavky ako ľudia, ktorí v nich žijú a pracujú. Pre Vás, či už projektantov, odborných partnerov alebo koncových zákazníkov, je náš prístup vo veľkej miere individuálny, preto si môžete kedykoľvek povedať: WOLF JE NASTAVENÝ NA MŇA.

Z Nemecka na Slovensko a do sveta

História spoločnosti a značky WOLF sa začala písať v Hallertau v Bavorsku, v najväčšej oblasti na pestovanie chmeľu na svete. Tu sa v roku 1920 narodil Anton Wolf, syn klampiara z Geisenfeldu, ktorý v roku 1963 založil v Mainburgu spoločnosť WOLF. Spočiatku sa tu vyrábali diely do strojov na spracovanie chmeľu a zdrojov tepla. Od začiatku sedemdesiatych rokov sa firma zamerala na vývoj zariadení na vetranie a klimatizáciu (oblasť, v ktorej je dodnes vedúcou spločnosťou na trhu) a o desaťročie neskôr vstúpila do vykurovacích technológií. 

Objavy zakladateľa vychádzali z pozorovania pestovateľov chmeľu a ich práce. Jeho cieľom bolo ich prácu zjednodušiť, aby sa pri nej toľko nenamáhali a tiež, aby bola efektívnejšia. Tento cieľ určuje charakter našich výrobkov, ktoré sú inovatívne, jednoduché na manipuláciu, efektívne a spoľahlivé. Nezabúdame však ani na estetické hľadisko, práve naopak! Kladieme na to dôraz predovšetkým u vykurovacích kotlov, kde má rovnaký význam ako funkčnosť, čo je vidieť už na prvý pohľad.

Spoločnosť Wolf Slovenská republika pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Znalosť lokálnych podmienok sme skĺbili s kompetenciami značky WOLF, s ktorou sme začali spolupracovať už v roku 2006. V roku 2013 sa pôvodná slovenská spoločnosť KKH premenovala na Wolf Slovenská republika s.r.o.  a spoločne s nemeckým partnerom tak budujeme silnú značku WOLF aj na slovenskom trhu.  

Prostredníctvom 7 dcérskych spoločností a 60 obchodných partnerov je spoločnosť WOLF zastúpená na celom svete. Klimatizačnú techniku WOLF nájdete od Červenej radnice v Berlíne až po Kremeľ v Moskve, na vrtnej plošine pri nórskom pobreží až po bytový komplex v Číne. Profitujú z toho naši zákazníci po celom svete. Keďže pôsobíme v rôznych klimatických oblastiach, máme pochopenie pre kultúrne rozdiely a pri riešení problematiky vnútornej klímy ich máme na zreteli. Taktiež si uvedomujeme globálne súvislosti a ich vplyv na vytváranie individuálneho životného prostredia. Z týchto poznatkov vychádzame, aby sme včas vedeli predpovedať vývoj a flexibilne sa mu prispôsobili v rámci nášho portfólia produktov.

Súčasnosť a budúcnosť

Teplo, voda a vzduch sú od počiatku súčasťou života ľudstva. Lenže od „táboráka“ v dobe kamennej sa toho už veľa udialo. Technologický vývoj a s ním súvisiaca zmena spôsobu života odjakživa spôsobujú, že sa tieto potreby prejavujú na každom stupni vývoja rozlične a sú čoraz komplexnejšie.

Od založenia spoločnosti našu ponuku produktov a služieb neustále rozširujeme, čím nielen reagujeme na nové požiadavky, ale existujúce technológie ďalej neustále vyvíjame. Či už využívate závesný kotol WOLF alebo solárne zariadenie WOLF, v každom našom produkte sa spájajú súčasné poznatky s víziou budúcnosti.

Rastúce povedomie o ekologickej udržateľnosti, výzvy súvisiace so zmenou klímy a možnosti obnoviteľných energií spôsobujú, že sa budeme aj naďalej meniť a vyvíjať. Ak podľa plánovanej legislatívy nebudú od roku 2030 v nových budovách prevádzkované žiadne vykurovacie systémy na fosílne palivá, máme pripravené nové riešenia. Na nové trendy reagujeme už dnes: vďaka digitalizácii si môžete optimalizovať vnútornú klímu inteligentného domova (smart-home). A pozeráme ešte ďalej do budúcnosti: okrem digitalizácie patria k aktuálnym trendom aj demografické zmeny a mobilita, ktoré určite ovplyvnia našu orientáciu.

Pre našu prácu je prirodzené hľadieť stále do budúcnosti. Zásobovanie energiou a zaobchádzanie s ňou nám pravidelne prináša nové výzvy. Nájsť na nové riešenia, to je úloha, ktorú si denne kladieme spolu s našimi zákazníkmi a partnermi. Keď hovoríme, že sme NASTAVENÍ NA VÁS, nevzťahuje sa to len na ľudí v kontexte okolitého priestoru, ale aj na ľudí v kontexte času. Zamýšľať sa nad človekom, priestorom a časom v súvislostiach, to je naša odpoveď na optimálnu vnútornú klímu.