SK

WOLF SR A KORONAVÍRUS

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

Rovnako ako vy, aj my, Wolf Slovenská republika, s.r.o., podrobne sledujeme vývoj aktuálnej situácie ohľadom koronavírusu (COVID-19) na Slovensku a taktiež v celej Európe.

Aby sme toto náročné obdobie spolu zvládli, prijali sme viaceré opatrenia. Ich cieľom je ochrániť zdravie našich zamestnancov, zákazníkov a partnerov, zabezpečiť kontinuálny chod našej spoločnosti s dôrazom na plynulosť obchodných, administratívnych a servisných procesov pre poskytnutie potrebnej podpory všetkým zákazníkom a partnerom našej spoločnosti.

Z týchto dôvodov sme tiež zaviedli nasledujúce obchodné opatrenia:

1. Všetky výrobné závody sú v plnej prevádzke a výroba produktov nebola pozastavená.

2. Našou prioritou je zabezpečenie distribúcie našich produktov, kde disponujeme s dostatočnou vlastnou skladovou zásobou. Naše produkty dodávame prostredníctvom siete partnerských veľkoobchodov, ktoré majú taktiež dostatočné skladové zásoby. Ak by ste zaregistrovali akúkoľvek zmenu uvedenej situácie, neváhajte sa obrátiť priamo na našich obchodných zástupcov: OBCHODNÝ TÍM WOLF SR. Vašou požiadavkou sa budeme okamžite zaoberať.

3. Rozhodli sme sa obmedziť osobný kontakt na minimum. Zrušili sme všetky domáce aj zahraničné služobné cesty. Naši zamestnanci pracujú prevažne z domu a počas pracovnej doby sú plne dostupní telefonicky, prostredníctvom emailov, v prípade potreby aj prostredníctvom online komunikačného nástroja Skype. Neváhajte sa na nich obrátiť!

4. Náš zákaznícky servis (príjem objednávok) je vám stále k dispozícii a sme pripravení vám zaistiť kompletné služby a podporu.

5. Náhradné diely dodávame v štandardnom režime.

6. V kritických a nevyhnutných prípadoch sme pripravení vykonať servisný zásah priamo na mieste s ohľadom na všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Obráťte na naše servisné oddelenie: SERVIS WOLF SR. Radi vám poskytneme odborné poradenstvo a konzultácie telefonicky alebo prostredníctvom emailu.

7. Komunikácia v rámci našej spoločnosti funguje nielen na lokálnej úrovni (v rámci SR), ale aj na globálnej úrovni (s ČR, Nemeckom a inými krajinami, s ktorými spolupracujeme).

Ako váš zodpovedný a spoľahlivý partner v žiadnom prípade nepodceňujeme vážnosť aktuálnej situácie a snažíme sa minimalizovať jej dopad na naše zákaznícke služby. Zameriavame sa na zaistenie bezpečného pracovného prostredia pre našich spolupracovníkov a na udržaní našej spoločnosti v plnej prevádzke. Keďže aktuálna situácia sa mení veľmi rýchlo, napriek značnému nasadeniu a úsiliu všetkých pracovníkov našej spoločnosti, môžeme na ňu reagovať iba v obmedzenej miere. Radi by sme vás preto, v nadchádzajúcom období požiadali o trpezlivosť a porozumenie. O všetkých zmenách, ktoré v rámci našich obchodných, servisných a administratívnych procesov budeme realizovať, vás budeme včas informovať.

Pevne veríme, že táto výnimočná situácia sa skončí čo najskôr a my budeme môcť ďalej pokračovať v našej spolupráci s vami tak, ako tomu bolo doteraz.

Prajeme vám, vašim zamestnancom, kolegom a aj vašim rodinám pevné zdravie.

Ing. Ramon Haás

Konateľ spoločnosti Wolf Slovenská republika, s.r.o.