SK

ZÁSOBNÍK VODY
PRE SPOĽAHLIVÉ TEPLO

Teplá voda a spoľahlivé vykurovanie sú pre nás dnes samozrejmosťou. Zriedka sa musíme zamýšľať nad tým, odkiaľ pochádza teplo, ktoré potrebujeme na pohodlný život. Ale ak plánujete novostavbu alebo renovujete svoju starú stavbu, otázka správneho akumulátora tepla je zaujímavá.

Pritom je to všetko na prvý pohľad veľmi jednoduché: vo veľkom zásobníku vody sa v pivnici ukladá, respektíve akumuluje teplo. Ak je nadbytok tepla, zásobník sa zahreje. Pri nedostatku tepla zase teplo vydáva. Zásobníky sa väčšinou využívajú na dočasnú akumuláciu prebytočného tepla, napríklad pri vykurovaní drevom alebo v spojení so solárnym systémom, teda v prípadoch, keď sa teplo neprodukuje rovnomerne alebo nepretržite. Slúžia tiež na preklenutie času, keď tepelné čerpadlo nie je zásobované prúdom, a na zlepšenie efektivity, napríklad pri spaľovaní pevných palív (ako je napr. drevo).

Teplá voda výrazne prispieva k celkovej pohode. Ak sa doma často sprchujete alebo kúpete, oplatí sa určite investovať do zásobníka vody.

Keďže chceme teplo v zásobníku udržať čo najdlhšie, dôležitú úlohu má izolácia. Kvalitnú izoláciu spoznáte napríklad podľa certifikátu, ako je označenie podľa smernice o ekodizajne, alebo podľa skutočnosti, že povrch izolácie má približne izbovú teplotu, kým vo vnútri zásobníka je až 90 stupňov. Ale nielen zásobník stráca pre zlú izoláciu teplo: najväčším zdrojom únikov bývajú prípojky. Preto by ste mali dbať na to, aby nebol dobre izolovaný iba samotný zásobník, ale aj rúry a vedenia.

 • Výhody

  • Rovnomerné akumulovanie tepla aj na dlhšie obdobie.
  • Menšie opotrebovanie komponentov, lebo sa redukujú takzvané „štarty horáka“ na ohrev a udržiavanie teploty vody.
  • Účinné využívanie slnečnej tepelnej energie (na akumuláciu slnečného tepla napr. cez noc).
  • V prípade zásobníkových ohrievačov vody: spoľahlivé zásobovanie teplou vodou aj vo väčších množstvách.
  • Mimoriadne bezpečná prevádzka tepelných čerpadiel aj pri nízkych vonkajších teplotách. Zabezpečuje nižšie emisie jemného prachu pri prevádzke s vykurovaním na biomasu, napr. na drevo.
  • Bezpečná dodávka tepla pre moduly na ohrev pitnej vody.
  • Najmä v kombinácii viacerých zdrojov tepla (plyn, , slnko, drevo) slúži zásobník vody ako akumulátor tepla a optimalizuje súhru jednotlivých zdrojov.
 • Nevýhody

  • Zásobníky na pitnú a vykurovaciu vodu majú zvýšené nároky na hygienu (nebezpečenstvo množenia baktérie Legionella).
  • Zlá izolácia má za následok zvýšenú energetickú náročnosť.
  • Vykurovacie sústavy sa so zásobníkom vody stávajú zložitejšie, čo znamená zvýšenú energetickú náročnosť a vyššiu náchylnosť na poruchy.
  • Väčšie požiadavky na priestor.
  • Vyššie investičné náklady.

MODERNÉ TECHNOLÓGIE ZÁSOBNÍKOV VODY POMÔŽU PRI ŠETRENÍ ENERGIE

Možnosti ako akumulovať pitnú a vykurovaciu vodu sú rôzne. Rozhodnite sa pre technológiu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim potrebám.

Všetky bežné zásobníky vody ukladajú energiu v zásade vo forme ohriatej vody. Takzvaný akumulačný zásobník vody je najjednoduchšou metódou ako na dlhší čas uložiť teplo na potreby vykurovania: teplo získané napr. zo solárneho, alebo plynového systému, spaľovaním peliet alebo vyrobené tepelným čerpadlom sa ukladá vo veľkej, dobre izolovanej nádrži na vodu a v prípade potreby sa znova odovzdáva do systému.

Veľa akumulačných zásobníkov vody okrem toho dokáže ohrievať aj pitnú vodu. Využívajú sa na to takzvané moduly na ohrev pitnej vody alebo výmenníky tepla, ktoré pomocou systému rúrok, prípadne cez špirálu prenášajú teplo zo zásobníka na pitnú vodu, tak aby nedošlo ku kontaktu vykurovacej a pitnej vody. Ak chcete ukladať väčšie množstvá ohriatej pitnej vody, existujú aj riešenia „nádrž v nádrži“, pri ktorých je v akumulačnom zásobníku vody zabudovaný menší zásobníkový ohrievač s pitnou vodou. Tento zásobník navyše ohrieva aj vykurovacia voda, ktorá ho obklopuje.

Najefektívnejšia technológia využívaná v prípade akumulačných zásobníkov vody je vrstvový zásobník vody. Tento vrství, ako názov prezrádza, vodu s rozličnou teplotou ako v jazere: od najchladnejšej vrstvy dole po najteplejšiu hore. Výhoda: už po krátkom zahrievaní je v hornej časti zásobníka dostatok energie na ohrev vody na požadovanú teplotu. Okrem toho aj pri dodatočnom ohreve obsahu zásobníka nevznikajú silné víry a teplotné vrstvy v zásobníku zostávajú zachované. Tak máte vždy k dispozícii teplú vodu a ešte aj ušetríte energiu. Nízke teploty v spodnej časti okrem toho zvyšujú účinnosť slnečnej tepelnej energie a efektivitu vykurovacej techniky.

ZÁSOBNÍKY A OBNOVITEĽNÉ ENERGIE

Ak ste stavili na ekologické technológie ako solárne systémy a tepelné čerpadlá, predstavujú zásobníky dôležitú súčasť vašej vykurovacej sústavy.

Vyplýva to najmä z jedného faktora: obnoviteľné energie sú síce bezplatné a teoreticky sa dajú využívať neobmedzene, no, žiaľ, napríklad Slnko nesvieti stále. V týchto prípadoch by ste mali mať dobre izolovaný a vysoko účinný zásobník, ktorý dokáže ako batéria uložiť teplo na neskôr.

WOLF slnko západ nad jazerom
Či ide o slnko, vzduch, vodu alebo iný regeneratívny zdroj energie: tieto sú síce neobmedzené, ale aj veľmi nevyrovnané. Aby ste ich mohli spoľahlivo využívať, potrebujete vhodný zásobník.

Kombinácie solárneho systému, tepelného čerpadla a zásobníka sú mimoriadne ekologické. V dome, ktorý je kvalitne izolovaný (napríklad pasívny dom), sa vďaka takémuto riešeniu po celý rok zaobídeme bez fosílnych palív – za predpokladu, že odoberáte ekologický prúd. Elektrický prúd na prevádzku tepelného čerpadla potrebujete v každom prípade v zime, keď výkon solárneho systému nemusí stačiť.

Solárna energia sa však zväčša používa na prípravu teplej pitnej vody. Tepelné čerpadlo zatiaľ vyhrieva váš zásobník. Prebytočná slnečná energia sa dá v závislosti od systému využiť aj na podporu vykurovania. V každom prípade ste pri tomto type vykurovania odkázaní na vysokoúčinný a dostatočne veľký zásobník vody, ktorý v „dobrých časoch“ teplo naakumuluje a v prípade potreby znova odovzdá.

POROVNANIE NÁKLADOV

Či sa vám zásobník vody oplatí, závisí úplne od typu vášho bývania. Napokon sami sa rozhodnete, či a aký typ zásobníka vody potrebujete.
Rekonštrukcia
Hlavne v prípade rekonštrukcie by ste mali mať náklady pod kontrolou. Súčasne je to správny moment na výmenu zásobníka.

Či sa Vám zaobstaranie zásobníka vody vyplatí, záleží od mnohých faktorov, ako napr. od veľkosti bytu alebo domu, druhu a počtu zdrojov tepla, od počtu osôb v dome, trvania špičky pri potrebe teplej vody, požiadavkách na hygienu, napojení na regeneratívne energie atď.

BUDOVY A SYSTÉMY NA ČO NEZABUDNÚŤ

Plánujete si postaviť nový dom a hľadáte správny vykurovací systém? Alebo by ste radi rekonštruovali staré vykurovanie a pýtate sa, čo treba zvážiť pri zabudovaní do vášho domu alebo bytu? Preto sme tu pre vás zhrnuli niekoľko informácií.

Dôležitý typ: Vždy si preverte, či je požadovaný zásobník vody optimalizovaný pre váš zdroj tepla. Solárne systémy a tepelné čerpadlá potrebujú napríklad jeden alebo viacero vhodných výmenníkov tepla, ktoré umožňujú prevádzku týchto zariadení. Napríklad, výmenník tepla pre tepelné čerpadlo by mal byť navrhnutý na nízke úrovne teplôt, aby tepelné čerpadlo mohlo pracovať efektívne. Ak máte vysoké nároky na hygienu teplej vody, lebo napr. vo vašom dome žije viacero detí alebo starších ľudí alebo stavba bude dlhšiu dobu prázdna, mali by ste sa rozhodnúť pre prietokovú stanicu alebo systém na ohrev vody s funkciou ochrany proti legionelám (pri ktorej sa voda zohrieva nad 60 °C).

Najlepšie, ak sa poinformujete u kompetentného odborníka vo svojom okolí. 

Objavte
naše systémy zásobníkov vody

Či akumulačný zásobník  alebo ohrievač pitnej vody – ponúkame vám ideálne riešenia domovej techniky značky WOLF.

Tu sa dozviete viac

NAŠA 5 ROČNÁ ZÁRUKA WOLF

Bez "Keď" a "Ale".

Kvalitou našich produktov sme si istí, a preto na nich neváhame poskytnúť až 5 ročnú záruku. Platí pre všetky online registrované plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov. 

Viac informácií o 5 ročnej záruke