SK

TEPELNÉ ČERPADLÁ
VYKUROVACÍ SYSTEM BUDÚCNOSTI

Tepelné čerpadlo je alternatívou k vykurovaniu fosílnymi palivami. Využívanie tohto zdroja tepla má stúpajúci trend.

V novopostavených domoch je tepelné čerpadlo čoraz obľúbenejší vykurovací systém. A má stúpajúcu tendenciu. V oblasti ekológie a energetickej efektívnosti sa dá tepelné čerpadlo sotva poraziť. A ďalšie plus: pracuje veľmi spoľahlivo a má nízku hladinu emisíí. 

Bežné vykurovacie systémy získavajú teplo spaľovaním fosílnych nosičov energie ako olej alebo plyn. Tepelné čerpadlo funguje úplne inak. Je poháňané elektrickým prúdom a využíva teplo, ktoré je v prírode uložené vo vzduchu, v zemi a v podzemnej vode.

Podľa toho, ktorý zdroj tepla sa využíva, rozlišujeme tepelné čerpadlá vzduch-voda, soľanka-voda a voda-voda.

Rodina
Jedno, v ktorom ročnom období - s tepelným čerpadlom sa k Vám domov nasťahuje príjemné klíma, ktorá je k tomu navyše aj ekologická.
 • Výhody

  • Veľmi dobrý pomer medzi vloženou a získanou energiou.
  • Nízke náklady na vykurovanie vďaka bezplatnej energii z prostredia a výhodným tarifám za elektrickú energiu.
  • Čistý nosič energie – na komín môžete zabudnúť.
  • Reverzibilné tepelné čerpadlá umožňujú v lete jemné chladenie budovy.
  • Šetrenie fosílnych zdrojov.
  • Technika šetrná k životnému prostrediu.
  • Elektrická energia je čoraz viac regeneratívnejšia a s ňou aj tepelné čerpadlo.
  • Mimoriadne efektívna prevádzka s plošným vykurovaním (podlahové alebo stenové vykurovanie) a plošným chladením (stropné chladenie). 
 • Nevýhody

  • Inštalácia závislá od miestnych podmienok (napr. od kvality podzemnej vody alebo kvality pôdy).
  • Na začiatku relatívne vysoké náklady (ale neskôr veľký potenciál úspor).
  • Pri tepelných čerpadlách vzduch-voda môže ventilátor spôsobovať hluk a ochladenie vonkajšej pôdy.

TEPLO
ZO VZDUCHU, ZEME A VODY

Bez ohľadu na to, pre ktorý prírodný zdroj sa nakoniec rozhodnete, základný princíp pre vzduch, zem a vodu je rovnaký.

V tepelných čerpadlách obieha chladivo, ktoré má na začiatku teplotu -5 °C až -10 °C. Pomocou tepla z prírodného zdroja sa zohreje, čím sa vyparí. Chladivo v plynnej forme sa potom stláča v kompresore. Tým stúpne jeho teplota až na 70 °C. V kondenzátore sa teplo odoberie a použije sa na vykurovanie a ohrev vody. Chladivo sa tým ochladí a opäť skvapalnie. Potom sa zníži tlak, čím klesne jeho teplota opäť na -5 °C až -10 °C. A cyklus sa začína od začiatku.

Tepelné čerpadlá sú v podstate nová technika založená na starom overenom princípe. Fungujú totiž rovnako ako bežná chladnička – len presne naopak.

Fungovanie tepelného čerpadla: zo zdroja tepla k príjemne teplej miestnosti.

RÔZNE ZDROJE TEPLA
PONÚKAJÚ RÔZNE VÝHODY

Vykurujte vždy ekologicky a výhodne – je jedno, či tepelným čerpadlom vzduch-voda, soľanka-voda alebo voda-voda.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda využívajú teplo zo vzduchu, a preto majú nízke inštalačné náklady. Sú vhodné aj na rekonštrukcie. Systém funguje aj pri veľmi nízkych teplotách až do -15 °C. Tepelné čerpadlá zem-voda odoberajú teplo zo zeme. Zem je spoľahlivým zdrojom tepla, lebo pôda má po celý rok od hĺbky 10 m relatívne konštantnú teplotu 9 až 11 °C. Preto sú tieto tepelné čerpadlá aj pri nízkych vonkajších teplotách v zime veľmi efektívne. Tepelné čerpadlá voda-voda využívajú ako zdroj tepla spodnú vodu – ideálny zásobník tepla. Lebo teplota vzduchu a slnečné žiarenie ovplyvňujú spodnú vodu zhruba len o jeden stupeň. Priemerná teplota vody zostáva po celý rok približne konštantná. Zo všetkých tepelných čerpadiel sú vodné tepelné čerpadlá najefektívnejšie.

Všetky tepelné čerpadlá majú jedno spoločné: neprodukujú žiadne CO2. Veď pri výrobe tepla nie sú závislé na spaľovaní. Nielenže to prospieva životnému prostrediu, ale netreba ani komín.

Wolf novostavba solar
Až keď sa cítime príjemne, sa z domu stáva skutočný domov.
Každé tepelné čerpadlo má svoje výhody i nevýhody. Ktoré je pre Vás najvýhodnejšie Vám najlepšie poradí odborník, ktorý sa inštalácii tepelných čerpadiel venuje.

POROVNANIE NÁKLADOV

Obstaranie ktoréhokoľvek typu tepelného čerpadla je spojené s vyššími investičnými nákladmi. Z dlhodobého hľadiska však presviedča tepelné čerpadlo nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Dôležitou nákladovou položkou je spotrebovaná elektrina. Jednotliví dodávatelia elektrickej energie však ponúkajú pre tepelné čerpadlá zvlášť výhodné tarify. Keď sa rozhodnete pre dodávateľa ekologickej elektriny, vykurujete takmer úplne CO2-neutrálne. Časť potrebného elektrického prúdu si môžete vyrobiť zo slnečnej energie aj sami vlastným fotovoltickým zariadením.

BUDOVY A SYSTÉMY -
ČO ZOHĽADNIŤ

Do každého zdroja tepla treba najskôr investovať a sprístupniť ho. Počiatočné náklady sú pri rôznych zdrojoch veľmi rozdielne.

Pri tepelnom čerpadle vzduch-voda je sprístupnenie zdroja tepla celkom jednoduché: vzduch je všade, a tak tepelné čerpadlo stojí pri dome, v pivnici alebo v komore. Netreba si dať vopred nič schvaľovať, treba len rešpektovať stavebné predpisy na ochranu proti hluku. To je ale zriedkavý problém, lebo väčšina tepelných čerpadiel je konštruovaná na nehlučnú vonkajšiu prevádzku. Naproti tomu však vzduchové tepelné čerpadlo nie je rovnako efektívne ako ostatné tepelné čerpadlá.

Pri tepelnom čerpadle soľanka-voda treba brať do úvahy niekoľko vecí. Podľa toho, nakoľko je vhodná pôda, sú so sprístupnením zdroja tepla spojené viac alebo menej nákladné zemné práce. Horizontálne uložené zemné kolektory potrebujú dostatočne veľký priestor, vertikálne inštalované zemné sondy musí zas schváliť vodohospodársky úrad.

Rozhodli ste sa pre tepelné čerpadlo voda-voda? V tom prípade potrebujete na vybudovanie zdrojovej a vsakovacej studne súhlas vodohospodárskeho úradu. Keďže pri tepelnom čerpadle voda-voda sa kladú vysoké nároky na kvalitu a množstvo vody, je dôležité urobiť aj skúšobný vrt. V osobnom rozhovore s odborníkom rýchlo zistíte, ktoré tepelné čerpadlo je pre váš dom najvhodnejšie.

Objavte
Naše tepelné čerpadlá

Trendom sú obnoviteľné energie S tepelným čerpadlom môžete svoj domov vykurovať ekologickou energiou, ako je teplo zo vzduchu, z vody alebo zo zeme.

Tu sa dozviete viac

NAŠA 5 ROČNÁ ZÁRUKA WOLF

Bez "Keď" a "Ale".

Kvalitou našich produktov sme si istí, a preto na nich neváhame poskytnúť až 5 ročnú záruku. Platí pre všetky online registrované plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov. 

Viac informácií o 5 ročnej záruke