SK

SMARTHOME -
INTELIGENTNÉ RIADENIE BUDOV

Smarthome vám umožňuje riadiť vykurovanie, vetranie a mnoho ďalších zariadení – a nezáleží na tom, kde práve ste.

„Stiahol som kúrenie?“ Odpoveď na túto otázku v budúcnosti zistíte letmým pohľadom na smartfón alebo tablet. S inteligentným riadením budov SmartHome si vždy udržíte prehľad a budete mať všetko pod kontrolou. Ovládajte vykurovanie, vetranie a mnohé ďalšie zariadenia individuálne v jednotlivých miestnostiach. Kedykoľvek a všade.

muž so smartfónom
So smartfónom veľmi pohodlne ovládate vnútornú klímu v celom svojom dome. A nie je vôbec potrebné, aby ste boli doma.

SmartHome vám ponúka veľa možností. Nielenže môžete ovládať svoju osobnú vnútornú klímu, ale dokážete spojiť a zautomatizovať mnohé ďalšie zariadenia. Kým si spokojne vyložíte nohy, postará sa váš inteligentný domov o všetko ostatné. Užívajte si väčšiu bezpečnosť, vyšší komfort a ešte pri tom ušetríte energiu.

 • Výhody

  • Jednoduché a prehľadné ovládanie.
  • Zobrazenie dôležitých teplôt a prevádzkových stavov.
  • Poruchové hlásenia – Výstrahy.
  • Väčší komfort vďaka automatizovaným procesom.
  • Vďaka cielenému využitiu zariadení sa šetrí až 15 % energie.
  • Vytváranie scenárov podľa času alebo udalosti.
  • Individuálne nastaviteľný denný a týždenný program.
  • Dokáže zlepšiť energetickú bilanciu.
  • Vyššia bezpečnosť a pohodlie.
  • Vysoký zábavný faktor.

 • Nevýhody

  • Závislé na rýchlom internetovom pripojení.
  • Aplikácie si vyžadujú pravidelné aktualizácie.
  • Nie je kompatibilné s každým operačným systémom.
  • Problémy s kompatibilitou medzi rôznymi výrobcami.
  • Zariadenia spolupracujúce so SmartHome stoja viac.

MODERNÁ TECHNIKA CELKOM JEDNODUCHO

Individuálne riadenie domácnosti zvyšuje komfort bývania a pomáha šetriť energiu.

Termín SmartHome znamená doslovne „inteligentný domov“ a predstavuje premyslené spojenie technického zariadenia a domácich spotrebičov. Ako používateľ SmartHome máte k dispozícii integrované ovládanie domu, s ktorým viete riadiť a zautomatizovať mnohé zariadenia.

Technika je relatívne zložitá, no ovláda sa veľmi jednoducho. Pomocou aplikácie ovládate rôzne zariadenia – napríklad si môžete odvšadiaľ regulovať vykurovanie v jednotlivých miestnostiach. A kým ležíte na slnku, skontrolujete si len tak mimochodom, koľko energie vyprodukoval Váš solárny systém. Alebo umožníte servisnému technikovi diagnózu vykurovacieho systému na diaľku, takže si nemusíte dohadovať extra termín na obhliadku.

Infografika - smarthome
Vaša domácnosť sa stáva inteligentnou. So smartfónom ovládate mnoho zariadení pohodlne cez aplikáciu.

Nastavte si osobný týždenný program: s aplikáciami SmartHome sami rozhodujete, kedy má byť v kúpeľni príjemne teplo a kedy tam chcete šetriť energiou, napríklad tým, že počas dňa znova znížite teplotu v kúpeľni. Okrem toho môžete šetriť životné prostredie a znížiť si náklady na energie aj tak, že si pohodlne z mobilného telefónu znížite teplotu v zásobníku vody. Keď nie ste doma, nemusíte predsa udržiavať vysokú teplotu ohriatej vody, akoby ste si chystali kúpeľ vo vani.

V lete si môžete vetranie nastaviť tak, aby rozohriaty dom chladil čerstvý vzduch alebo si počas večierka zvýšite výmenu vzduchu. A napokon môžete pomocou geofencingu stanoviť pravidlá pre určité miesto. Už celé dni ste neboli doma? Vďaka GPS teraz vaše vykurovanie vždy vie, kde sa nachádzate a ak ste na viacdňovej služobnej ceste, automaticky sa zníži teplota.

SO SMARTHOME SA DÁ TAKMER VŠETKO

Vďaka SmartHome bude vaša domácnosť „múdrejšia“. A neustále sa bude vyvíjať.

Pomocou používateľsky prívetivej aplikácie môžete regulovať svoju individuálnu klímu, v ktorej sa cítite dobre. SmartHome však vie oveľa viac. Je to ucelený koncept, do ktorého je zapojené riadenie dodávok energie a spotreby všetkých domácich spotrebičov a osvetlenia, vrátane zábavnej elektroniky, monitorovacích a bezpečnostných systémov, automatických žalúzií, vykurovacích a komunikačných zariadení.

Spravte zo svojho mobilu ovládanie svojho domu. A majte stále pod kontrolou, čo sa doma deje.

Senzormi, snímačmi a kamerami kontrolujte svoju domácnosť 24 hodín denne. Kedykoľvek viete ovládať všetku domácu elektroniku, kuchynské prístroje a zábavnú elektroniku. Jednotlivé komponenty môžete individuálne pospájať. Podľa potreby si viete naplánovať alebo pozmeniť ďalšie procesy. Váš SmartHome sa vám dokonale prispôsobí.

NÁKLADY – OPLATÍ SA SMARTHOME?

Väčší komfort, vyššia bezpečnosť a nižšie náklady na vykurovanie. SmartHome ponúka inteligentné riešenie v mnohých oblastiach.

Náklady na SmartHome sú rôzne, tak ako možnosti použitia. Ak chcete vykurovanie a vetranie ovládať a kontrolovať na diaľku, pomôže vám s tým bezplatná aplikácia. A kúrenie budete mať zapnuté iba vtedy, keď skutočne potrebujete, a tak si účinne znížite náklady.

Ak majú viaceré technické zariadenia medzi sebou komunikovať alebo ak chcete plánovať komplexné procesy, potrebujete riadiacu jednotku a rôzne vysielače a prijímače, čo sa odrazí na nákladoch. Zariadenia schopné komunikovať so SmartHome, napríklad LED žiarovky s prijímačom, sú často drahšie ako bežné žiarovky. Dodatočná technika sa podpíše aj na cene.

Často musíte vybaviť svoj dom alebo byt riadiacimi jednotkami, ktoré stoja niečo navyše: systémy osvetlenia potrebujú takzvaný Bridge, aby zariadenia mohli medzi sebou komunikovať a vykurovacie systémy si zas vyžadujú príslušné moduly rozhrania a ovládacie jednotky, aby bolo vaše vykurovanie prístupné aj z internetu. Z hľadiska nadobúdacích nákladov je premena domácnosti na SmartHome na začiatku zvyčajne trocha náročnejšia. Z dlhodobého hľadiska sa však takáto investícia vďaka zvýšeniu efektívnosti a pohodlia bývania vyplatí.

SmartHome ponúka veľa výhod. A veľa možností. Napriek tomu si treba na niektoré veci dať pozor.

Aby ste mohli využívať SmartHome, potrebujete smartfón alebo tablet s pripojením na internet a príslušnú aplikáciu. Aby Vaše zariadenia dokázali spolu „rozprávať“, potrebujete lokálnu spínaciu centrálu, ktorá všetky integrované zariadenia pospája. Cez WLAN a špeciálne komunikačné štandardy to zväčša prebieha bezdrôtovo. Dajte si však pozor, aby bola spínacia centrála kompatibilná s čo najväčším počtom zariadení, lebo len vtedy si budete môcť inteligentnú domácnosť kedykoľvek bez problémov rozšíriť.

Najjednoduchšie zistíte, aká inteligentná môže byť vaša domácnosť, ak sa obrátite priamo na poradcu.

NAŠA 5 ROČNÁ ZÁRUKA WOLF

Bez "Keď" a "Ale".

Kvalitou našich produktov sme si istí, a preto na nich neváhame poskytnúť až 5 ročnú záruku. Platí pre všetky online registrované plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov. 

Viac informácií o 5 ročnej záruke