SK

Dotačný program - Zelená domácnostiam

Získajte podporu až 3700 € za obnoviteľné zdroje energie v domácnostiach.

Národný projekt Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Projekt je súčasťou prioritnej osi č. 4 zameranej na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva vo všetkých sektoroch. Zelená domácnostiam je prvou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR. Celková vyčlenená suma na túto formu podpory však predstavuje 115 miliónov EUR z európskych a štátnych zdrojov.

Oficiálna stránka programu www.zelenadomacnostiam.sk

Podporované zariadenia

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné podporiť inštaláciu piatich druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Domácnosť môže získať podporu len na jedno zariadenia z každého druhu. Rodinné domy sú oprávnenými žiadateľmi pri všetkých 5 druhoch zariadení, môžu teda požiadať o podporu viacerých druhov. Bytové domy môžu získať podporu iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu.

AKÉ ZARIADENIA BUDÚ PODPOROVANÉ?

– malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

  • fotovoltické panely
  • veterné turbíny,

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú potrebu energie v rodinnom alebo bytovom domeZískajte maximálnu výšku dotácie s produktami Wolf

  • Tepelné čerpadlá Wolf - 3700 €
  • Solárne kolektory Wolf - 1750 €

Leták

Ako požiadať o dotáciu

Podmienky podpory 

Aká je výška podpory?

Získajte maximálnu výšku dotácie s produktami Wolf.

  • Poukážky pokrývajú časť ceny za dodávku a montáž celého systému.
  • Hodnota poukážky bude určená automaticky na základe druhu a výkonu zariadenia. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu.
  • Podpora nesmie prekročiť 50 % z oprávnených výdavkov. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Tepelné čerpadlá Wolf - 3700 €

Solárne kolektory Wolf - 1750 €

Oprávnení zhotovitelia

Na inštaláciu produktov, ktoré sú dotované v rámci dotačného programu