SK

5 ročná záruka
VYNECHÁVAME „KEĎ“ A „ALE"...

... 5 ROČNÁ ZÁRUKA PRE VŠETKÝCH

Vychutnajte si život bez starostí s našou 5 ročnou záruku!

Kvalitou našich produktov sme si istí, a preto na ne neváhame poskytnúť až 5 ročnú záruku. Platí pre všetky plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov zakúpené od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Na staršie zariadenia, zakúpené od 1. 5. 2018, sa táto záruka vzťahuje tiež, po absolvovaní pravidelnej každoročnej údržby.

Aktívne sa zaujímame o dosiahnutie čo najlepšieho súkromného aj pracovného vnútorného prostredia. WOLF - NASTAVENÝ NA MŇA naše smerovanie presne vystihuje.

3 JEDNODUCHÉ KROKY
K 5 ROČNEJ ZÁRUKE WOLF!

1. Nákup a uvedenie do prevádzky

Pri nákupe zariadení WOLF sa informujte o našej 5 ročnej záruke u obchodných zástupcov WOLF. Zariadenia si nechajte odborne uviesť do prevádzky vašou montážnou firmou.

2. Pravidelná údržba

Vykonávajte pravidelnú ročnú údržbu prostredníctvom našich servisných partnerov. Predĺžite si tak životnosť zariadení WOLF a maximalizujete ich výkon.

3. Uplatnenie 5 ročnej záruky

V prípade, že vaše zariadenie nefunguje tak, ako by malo, obráťte sa na autorizovaných servisných technikov WOLF. pre uplatnenie 5 ročnej záruky je potrebné dokladovať inštaláciu zariadení ako aj ich pravidelnú údržbu autorizovaným servisným technikom WOLF.

MÁTE UŽ NAINŠTALOVANÉ ZARIADENIE WOLF?
ZAREGISTRUJTE SI HO.

Ak máte záujem o doplňujúce informácie, novinky a včasné upozornenie na blížiaci sa servis vášho zariadenia, neváhajte a ZAREGISTRUJTE SA.

REGISTRÁCIA JE RÝCHLA
A JEDNODUCHÁ

Zadajte 18 alebo 24-miestne sériové číslo zariadenia WOLF. To nájdete na typovom štítku zariadenia WOLF. A vyplňte krátky formulár.
Sériové číslo

*Ochrana osobných údajov: Kupujúci/konečný spotrebiteľ poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Wolf Slovenská republika v registračnom formulári 5 ročnej záruky v rozsahu: meno, priezvisko, adresa inštalácie, tel. č./mobil, e-mail berie na vedomie, že spoločnosť ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EP (EÚ) 2016/679 („GDPR“) bude spracúvať jeho osobné údaje v uvedenom rozsahu na účel uplatnenia 5 ročnej záruky v informačnom systéme Wolf 5 ročná záruka. Kupujúci/konečný spotrebiteľ ako dotknutá osoba nájde na slovensko.wolf.eu/ochrana-udajov všetky informácie o ochrane osobných údajov a jeho právach.

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Máte ešte otázky alebo nejasnosti k našej 5 ročnej záruke? Napíšte nám a my sa vám obratom ozveme:

Kontaktný formulár

...alebo si prečítajte:

Najčastejšie otázky

  • 5 ročná záruka na všetky WOLF zdroje tepla a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov, uvedené do prevádzky na Slovensku od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019.  
  • Platí aj pre všetky WOLF systémové komponenty (príslušenstvo), ktoré patria k vyššie uvedeným produktom a boli súčasne uvedené do prevádzky.
  • Plnohodnotná 5 ročná záruka na materiál aj prácu.
  • V prípade záručného plnenia vám ušetríme čas, starosti a stres. 
  • Personalizované osvedčenie o 5 ročnej záruke po registrácii zariadenia.