SK

Kogeneračné jednotky

Energia s pridanou hodnotou 35 až 2 000 kW

Ak hľadáte inteligentné systémové riešenia v oblasti kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie, ktoré sú prispôsobené vašim potrebám, ste na správnom mieste!

Existuje množstvo metód, ako sa dá primárna energia ušľachtilých palív premeniť na elektrický prúd, teplo a chlad. Je našou prvoradou povinnosťou využívať vykurovací olej a plyn čo najhospodárnejšie, aby sme neplytvali ich obmedzenými zásobami. Jednou z efektívnych metód je ich využitie v kogeneračnej jednotke, ktorá vyrába súčasne elektrický prúd a teplo s účinnosťou až 94 %, ak sa inštaluje kondenzačná jednotka.

Kogeneračná jednotka sa skladá zo spaľovacieho motora, generátora a výmenníkov tepla. Primárna energia je zemný plyn, skvapalnený plyn, kalový plyn alebo bioplyn. Spaľovací motor poháňa generátor. Generátor mení časť vloženej energie z paliva na elektrický prúd, ktorý sa odvádza do vlastnej siete alebo priamo dodávateľovi elektriny. Odpadové teplo z chladenia motora a spalín sa využíva vo vykurovacích sústavách.

Možnosti využitia kogeneračných jednotiek:

  • v teplárňach s lokálnymi aj diaľkovými dodávkami tepla
  • v zariadeniach voľného času (v krytých plavárňach, na športoviskách, atď.)
  • vo verejných budovách (vo veľkých administratívnych budovách, v školách, v nemocniciach, v domovoch seniorov a pod.)
  • v zariadeniach služieb (v nákupných centrách, v hoteloch, v reštauráciách atď.)
  • v priemyselných podnikoch (technologické teplo)
  • ako záložný zdroj elektrickej energie
  • zhrnutie: v objektoch, kde sa súčasne využíva vykurovacie teplo a elektrická energia

Značky, ktoré ponúkame v rámci programu Wolf Power Systems - ako sú Dreyer & Bosse, Kuntschar a Schlüter - zastávajú desiatky rokov skúseností v oblasti zemného plynu, bioplynu a splaškových plynov. Sortiment našich závodov v mestách Wolfhagen a Gorleben zahŕňa kombinované teplárne a elektrárne v rozmedzí od 5 kW do 2000 kW pre tieto typy plynu: zemný plyn, bioplyn, splaškový plyn a LPG.

WOLF Power Systems je váš partner pre inovatívne a inteligentné riešenia zemného plynu a kvapalného plynu z jedného zdroja, ale aj špecialista v sektore bioplynu a jednou z vedúcich spoločností na trhu s odpadovými plynmi. Od kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie až po technológiu vykurovania, vetrania a vzduchotechniky získate komplexné riešenia pripravované na mieru pre každý projekt.

Viac informácií o kogeneračných jednotkách WOLF (DE)

Prospekt_Kogeneračné jednotky (DE)