SK

2-minútový konfigurátor WOLF
Vysokou rýchlosťou ku klimatizačnej jednotke

Zadaním niekoľkých parametrov za 2 minúty k základnej konfigurácii!

Páčilo by sa vám, keby sa dal skrátiť čas na prvé vytvorenie VZT zariadenia? Keby sa po zadaní objemového prietoku, rýchlosti a teplôt vzduchu mohlo automaticky nakonfigurovať vhodné zariadenie so zobrazením všetkých technických údajov a tried účinnosti? S 2-minútovým konfigurátorom WOLF žiaden problém.

Na jednom mieste:

  • Stačí len niekoľko základných parametrov
  • Výber variantných požadovaných komponentov (ohrievač, chladič, tlmič hluku atď.)
  • Výstup exportovateľných súborov ako AutoCAD, technické výkresy v PDF, špecifikácie, dodacie doby, technické údaje vrátane transportných rozmerov, údaje o hmotnosti a mnohé ďalšie.
  • Zhrnutie všetkých tried účinnosti podľa EN 1886
  • BIM-ready: Vydanie cez BIM vyhľadávač WOLF v Revite
  • Kompatibilný so smartfónom alebo tabletom na použitie na stavbe