SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

Maritim Hotel
am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf, Nemecko

Medzinárodne aktívny nemecký hotelový reťazec Maritim dôsledne využíva kogeneráciu vo svojich 37 hoteloch v krajine. Vybudovanie a prevádzku kogeneračných zariadení preberá firma favis GmbH. Essenský poskytovateľ energetických služieb uviedol v poslednej dobe do prevádzky kogeneračnú jednotku v hoteli Maritim na letisku v Düsseldorfe. Vybral si Modul GTK 240 dcérskej firmy Wolf Kuntschar + Schlüter s elektrickým výkonom 237 kW a tepelným výkonom 372 kW. Kogeneračná jednotka dosahuje elektrickú účinnosť 35,4 % a použitý zemný plyn využíva na 91 %; prídavný kondenzačný výmenník tepla dodáva ďalších 54 kW tepelného výkonu a zvyšuje celkovú účinnosť – vzťahuje sa na výhrevnosť zemného plynu – na približne 99 %.

V kombinácii s akumulačným zásobníkom vody s objemom 7 500 l dosahuje kogeneračná jednotka (BHKW) ročné využitie okolo 7 000 prevádzkových hodín. Vyrobí pritom takmer 3 mil. kWh tepla za rok, čo zodpovedá približne polovici tepelnej energie spotrebovanej v hoteli, ako aj 1,6 mil. kWh elektriny za rok, z ktorej sa iba dve až tri percentá odvádzajú do verejnej siete. Miera pokrytia spotreby elektriny v objekte kogeneráciou je asi 30 %.

Podobné úspešné projekty

  • Zámocký hotel Lerbach

    Klimatizácia, ekologické teplo a elektrina z kogeneračnej jednotky Wolf.

    Zistite viac