SK
Worldwide Partner
Loading Spinner Animation
Replaced with Ajax Call
SK
SK

Kto sme. Čo robíme.
A prečo to robíme.

Ako jeden z popredných svetových dodávateľov systémov na vykurovanie, vetranie a klimatizáciu nevyrábame len vzduchotechnické jednotky, plynové vykurovacie kotly alebo solárne zariadenia. Pracujeme aj na globálnych témach budúcnosti: stredobodom nášho záujmu je energia a vnútorná klíma v zdravom prostredí.

Ako firma pôsobiaca v oblasti vykurovacích a klimatizačných systémov sa dennodenne stretávame so základnými ľudskými potrebami: s teplom, teplou vodou a čerstvým vzduchom. WOLF je NASTAVENÝ NA MŇA vystihuje našu základnú myšlienku. Stredobodom nášho záujmu, našej práce sú ľudia. Nejde nám len to základné, čo my ľudia potrebujeme k životu, ale aj o našu túžbu po komforte a bezpečí. Optimálna vnútorná klíma je viac než len teplota a vlhkosť vzduchu: je to kvalita života.

Od ľudí k priestoru

Snaha o optimálnu vnútornú klímu je nám daná už od kolísky: tam, kde vzniká ľudský život, v maternici, je embryo chránené a v bezpečí, dostáva tam všetko, čo ešte potrebuje pre zdravý vývoj. Túžba po chránenom a bezpečnom priestore nám zostáva po zvyšok života: Až deväťdesiat percent života strávime v uzavretých priestoroch. Tým sa dá vysvetliť, prečo je vnútorná klíma taká dôležitá pre našu pohodu.

Vedeli ste, že ...

takmer deväťdesiat percent života strávite v uzavretých priestoroch? Neveríte? Pozrite sa, koľko času a v akých priestoroch strávi priemerný Európan.

Ale čo vlastne znamená optimálna vnútorná klíma? Na to je toľko odpovedí, koľko je ľudí: rozhodujúci je individuálny pocit. Nielenže sú požiadavky na vnútornú klímu rôzne, no menia sa aj v priebehu života. Dieťa, ktoré sa počas prvých mesiacov života plazí zväčša po podlahe, má iné potreby ako jeho rodičia alebo starí rodičia. Do toho prichádzajú sociálne, politické a ekonomické zmeny v rýchlo sa meniacom svete. Rýchlo sa meniace životné plány, odstraňovanie hraníc medzi prácou a voľným časom, zdravotné dôsledky environmentálnych vplyvov, to všetko sú faktory, ktoré súvisia s komplexnými individuálnymi požiadavkami.

Aby sme splnili požiadavky na individuálnu vnútornú klímu, spolupracujeme so širokou sieťou projektantov, odborných a obchodných partnerov. Okrem toho  podporuje projektantov, montážnych technikov a koncových zákazníkov pri projektovaní a koordinácii komponentov vykurovania a klimatizácie. Ako systémový poskytovateľ ponúkame v oblasti vykurovania, solárnej techniky, klimatizácie a vetrania navzájom zladené systémy, ktoré splnia akékoľvek priestorové požiadavky od rodinných domov až po administratívne budovy a priemyselné zariadenia. Priestory majú totiž rovnaké individuálne požiadavky ako ľudia, ktorí v nich žijú a pracujú. Pre Vás, či už projektantov, odborných partnerov alebo koncových zákazníkov, náš prístup znamená, že si môžete kedykoľvek osvojiť našu hlavnú myšlienku: WOLF JE NASTAVENÝ NA MŇA.

Z Nemecka na Slovensko a do sveta

História firmy a značky WOLF sa začala písať v Hallertau v Bavorsku, v najväčšej oblasti na pestovanie chmeľu na svete. Tu sa v roku 1920 narodil Anton Wolf, syn klampiara z Geisenfeldu, ktorý v roku 1963 založil v Mainburgu firmu WOLF. Spočiatku sa tu vyrábali diely do strojov na spracovanie chmeľu a zdrojov tepla. Od začiatku sedemdesiatych rokov sa firma zamerala na vývoj zariadení na vetranie a klimatizáciu (oblasť, v ktorej je dodnes vedúcou firmou na trhu) a o desaťročie neskôr vstúpila do vykurovacích technológií. 

Objavy zakladateľa vychádzali z pozorovania pestovateľov chmeľu a ich práce. Jeho cieľom bolo ich prácu zjednodušiť, aby sa pri nej toľko nenamáhali a aby bola efektívnejšia. Tento cieľ určuje charakter našich výrobkov: inovatívne, jednoduché na manipuláciu, efektívne a spoľahlivé. Nezabúdame však ani na estetické hľadisko, práve naopak, predovšetkým u vykurovacích kotlov, kde má rovnaký význam ako funkčnosť, čo vidieť už na pohľad.

Spoločnosť Wolf Slovenská republika pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991. Znalosť lokálnych podmienok sme skĺbili s kompetenciami značky Wolf, s ktorou sme začali spolupracovať v roku 2006. V roku 2013 sa pôvodná spoločnosť KKH premenovala na Wolf Slovenská republika s.r.o.,  a spoločne s nemeckým partnerom budujeme silnú značku WOLF na slovenskom území.  

Firma WOLF je zastúpená na celom svete cez 6 dcérskych spoločností a 60 obchodných partnerov.  V roku 2015 sa prevzatím firmy ProKlima z Chorvátska pridala ku skupine siedma dcérska firma. Klimatizačnú techniku WOLF nájdete od Červenej radnice v Berlíne až po Kremeľ v Moskve, na vrtnej plošiny pri nórskom pobreží až po bytový komplex v Číne.Profitujú z toho naši zákazníci po celom svete. Keďže pôsobíme v rôznych klimatických oblastiach, máme pochopenie pre kultúrne rozdiely a pri riešení problematiky vnútornej klímy ich máme na zreteli, uvedomujeme si globálne súvislosti a ich vplyv na vytváranie individuálneho životného prostredia. Z týchto poznatkov vychádzame, aby sme včas vedeli predpovedať vývoj a aktuálne a flexibilne sa mu prispôsobili.

Od dnes do budúcnosti

Teplo, voda a vzduch sú od počiatku súčasťou života ľudstva. Lenže od „táboráka“ v dobe kamennej sa veľa udialo. Technologický vývoj a sprievodná zmena spôsobu života odjakživa spôsobujú, že sa tieto potreby prejavujú na každom stupni vývoja rozlične a sú čoraz komplexnejšie.

Od založenia firmy našu ponuku neustále rozširujeme, čím nielenže reagujeme na nové požiadavky, ale jestvujúce technológie ustavične ďalej vyvíjame. Či využívate závesný kotol WOLF alebo solárne zariadenie WOLF, v každom produkte sa spájajú dnešné poznatky s pohľadom na zajtrajšok.

Rastúce povedomie o ekologickej udržateľnosti, výzvy súvisiace so zmenou klímy a možnosti obnoviteľných energií spôsobujú, že sa budeme aj naďalej meniť. Ak podľa plánovanej legislatívy nebudú od roku 2030 v nových budovách prevádzkované žiadne vykurovacie systémy na fosílne palivá, máme pripravené nové riešenia. Zmenu formou digitalizácie aktívne spoluutvárame už dnes: vďaka digitalizácii si môžete vytvoriť vnútornú klímu inteligentného domova (smart-home). A vidíme ešte ďalej do budúcnosti: okrem digitalizácie patria aj demografické zmeny a mobilita k megatrendom, ktoré ovplyvnia našu orientáciu.

Pre našu prácu je prirodzené stáť jednou nohou v budúcnosti.Zásobovanie energiou a zaobchádzanie s ňou nám pravidelne prináša nové výzvy. Nájsť na ne nové riešenia, to je úloha, ktorú si denne kladieme spolu s našimi zákazníkmi a partnermi. Keď hovoríme, že SME NASTAVENÍ NA VÁS, nevzťahuje sa to len na ľudí v kontexte okolitého priestoru, ale aj na ľudí v kontexte času. Zamýšľať sa nad človekom, priestorom a časom v súvislostiach, to je náš vzorec na optimálnu vnútornú klímu.