SK

Najčastejšie otázky

REGISTRÁCIA

Ako sa zaregistrujem?

Registrácia je možná len cez webovú stránku slovensko.wolf.eu/5-rocna-zaruka.

Kto ma môže zaregistrovať?

Registrovať sa môže vlastník zdroja/vetracej jednotky sám, alebo ním poverená osoba - pracovník montážnej/servisnej firmy.

Čo si vyžaduje registrácia?

Registrácia si vyžaduje uvedenie svojich kontaktných údajov, miesta inštalácie zariadenia, typ zariadenia, jeho sériové číslo (ak existuje), dátum uvedenie do prevádzky, kontakt na firmu, ktorá zariadenie uviedla do prevádzky.

Aký budem mať doklad, že som sa zaregistroval na 5 ročnú záruku?

Po vyplnení registračného formuláru, príde na zadaný email link, ktorý je potrebné potvrdiť (až týmto momentom sa končí registrácia) a následne bude poštou zaslaný užívateľovi certifikát.

Neprišlo mi potvrdenie registrácie? Na koho sa obrátiť?

Obráťte sa na zákaznícky servis WOLF: servis@wolfsr.sk 

Kúpil som dom/byt, ako si overím, či je na zariadení WOLF záruka?

Obráťte sa na zákaznícky servis WOLF: servis@wolfsr.sk. Overíme Vám cez sériové číslo zariadenia, či je zaregistrované.

Čo stojí 5 ročná záruka?

5 ročná záruka WOLF Vás nestojí nič navyše: Podmienkou je len vykonanie pravidelných prehliadok (ktoré sú hradené zo strany užívateľa). Z 5 ročnej záruky WOLF môžete len profitovať.

Od kedy platí 5 ročná záruka ?

5 ročná záruka platí pre všetky WOLF plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov uvedené do prevádzky po 1. 5. 2018 a zaregistrované na webovej stránke slovensko.wolf.eu/5-rocna-zaruka.

Registrácia musí prebehnúť do 12 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky.

V čom spočíva výhoda 5 ročnej záruky?

Pre registrované produkty budú v rámci 5 rokov hradené zo strany Wolf Slovenská republika náklady na materiál a prácu na vykonanie opravy.

PRODUKTY

Na aké produkty platí záruka?

Záruka platí na všetky WOLF plynové kondenzačné kotly (FGB, CGB-2, CGW-2, CGS-2, CSZ-2, CGB 35-50, CGB 75-100, MGK-2), tepelné čerpadlá (BWL-1S(B), BWL-1, BWS-1, BWW-1), na vetracie jednotky komfortného vetrania obytných priestorov (CWL Excellent 180, CWL Excellent 300, CWL Excellent 400, CWL-F-150 Excellent, CWL-F-300 Excellent, CWL-T-300 Excellent, CWL-D-70) a súčasne na všetko originálne príslušenstvo WOLF (regulácia, zásobníky, solárny systém, príslušenstvo odvodu spalín, hydrauliky, čerpadlové skupiny), ktoré bolo uvedené do prevádzky spolu s hlavným produktom a bolo zaregistrované.

Kde nájdem sériové číslo?

Sériové číslo je uvedené na typovom štítku príslušného zariadenia Wolf. Typový štítok nájdete buď z vnútornej strany opláštenia alebo na vonkajšej strane zariadenia. Jedná sa o 18- alebo 24-miestne číslo.

Ako je možné zaregistrovať príslušenstvo bez sériového čísla?

V súčasnosti ešte nemajú všetky komponenty sériové číslo, preto nie je aktuálne sériové číslo pre príslušenstvo/komponenty povinným údajom. Podmienkou však je, aby boli komponenty uvedené v registračnom formulári.

Kúpil(a) som si po roku napr. solárny kolektor ku kotlu, môžem ho zaregistrovať?

Nie, v súčasnej dobe je možné uplatniť záruku len na produkty, ktoré boli uvedené so prevádzky súčasne so zdrojom tepla alebo s vetracou jednotkou.

Zabudol/zabudla som si zaregistrovať príslušenstvo. Môžem to urobiť aj dodatočne?

Obráťte sa na zákaznícky servis WOLF, budeme to s Vami riešiť individuálne: servis@wolfsr.sk.

Uvedenie do prevádzky prebehlo pred 1. 5. 2018, ale mám záujem o 5 ročnú záruku.

Obráťte sa na zákaznícky servis WOLF, budeme to s Vami riešiť individuálne: servis@wolfsr.sk.

Čo ak sa preukáže, že zariadenie nebolo s právne nainštalované alebo uvedené do prevádzky?

Obráťte sa na zákaznícky servis WOLF, budeme to s Vami riešiť individuálne: servis@wolfsr.sk.

Mení sa aj záručný list?

Áno, v súvislosti s 5 ročnou zárukou je k dispozícii nový záručný list, ktorý obsahuje okrem iného aj políčka na pravidelnú údržbu.

Zákazník nedostal s produktom nový záručný list? Ako postupovať?

Nový záručný list je k dispozícii na stiahnutie na slovensko.wolf.eu/portalprofi/sluzby/reklamacne-podmienky-a-zarucne-listy/ 

PROCES ZÁRUKY

Kde nájdem podmienky záruky?

Podmienky záruky nájdete na webovej stránke slovensko.wolf.eu/5-rocna-zaruka, ako dokument PDF na stiahnutie.

Na koho sa obrátim, ak mi nie je jasný proces, kto mi poradí?

V otázkach získania záruky a jeho procesu Vám poradia pracovníci zákazníckeho servisu WOLF, obchodno-technickí reprezentanti WOLF.

Čo potrebné robiť, aby som mal(a) nárok na 5 ročnú záruku?

Zaregistrovať zariadenie WOLF v rámci prvých 12 mesiacov od uvedenia do prevádzky.Uvedenie do prevádzky autorizovaným servisným partnerom WOLF. Odbornú a pravidelnú údržbu (podľa typu produktu) - viď podmienky záruky. Dokladovanie uvedenia do prevádzky a pravidelného servisu autorizovanou osobou. V prípade údržby plynových kondenzačných kotlov je potrebné dokladovať, že bola použitá originálna servisná súprava WOLF.

Servisný partner mi nedal žiadne papiere o uvedení do prevádzky, čo mám robiť?

Obráťte sa na zákaznícky servis WOLF, budeme to s Vami riešiť individuálne: servis@wolfsr.sk.

Bude nejako procesne zabezpečené, aby bol vykonávaný pravidelný servis (jedna z podmienok platnosti záruky)?

Pripravujeme proces, v ktorom budeme užívateľov aktívne upozorňovať na potrebu realizácie pravidelnej údržby. O aktuálnom stave vie poskytnúť informácie zákaznícky servis WOLF: servis@wolfsr.sk.

Pravidelný servis som vykonal(a) po viac ako 12 mesiacoch (napr. inštalácia v máji, servis v júni), lebo som nevedel(a) zohnať servisného partnera, platí mi naďalej záruka, ak bola vykonaná v danom roku?

Obráťte sa na zákaznícky servis WOLF, budeme to s Vami riešiť individuálne: servis@wolfsr.sk.

Čo robiť, ak sa mi pokazí niektoré zo zaregistrovaných zariadení (hlavný zdroj, alebo komponenty? Čo v prípade plnenia v rámci trvania záruky?

Nahlásiť záručný prípad písomnou formou vyplnením a zaslaním reklamačného protokolu spoločnosti Wolf Slovenská republika. Formulár reklamačného protokolu je k dispozícii u servisného pracovníka autorizovaného spoločnosťou Wolf Slovenská republika alebo operátora servisu spoločnosti Wolf Slovenská republika. Nahlásiť záručný prípad môže priamo vlastník zdroja tepla, alebo jednotky komfortného vetranie obytných priestorov, alebo ním poverený servisný pracovník autorizovaný spoločnosťou Wolf Slovenská republika. Vyhradzujeme právo na posúdenie správnosti inštalácie a uvedenia zariadenia do prevádzky, t.j. aj nároku na plynutie z 5 ročnej záruky.

Aké dokumenty potrebujem k tomu, aby som si mohol uplatniť 5 ročnú záruku?

Je potrebné byť zaregistrovaný (12 mesiacov od uvedenia do prevádzky), a doložiť protokol o montáži a uvedení zariadenia do prevádzky, ako aj protokoly o vykonaných servisných prehliadkach zariadenia.

Aká je záručná doba pre náhradný diel, ktorý bol vymenený v rámci 5 ročnej záruky?

Záruka na vymenený diel platí vždy len do konca záruky platnej na zdroj tepla/CWL.

Ako sa bude uskutočňovať pravidelná údržba (podmienka platnosti záruky)?

Nastavujeme riadený proces údržby, zákazník bude vopred informovaný, že nastáva doba na pravidelnú údržbu v zmysle podmienok záruky.