SK

5 ročná záruka
BEZ „KEĎ“ A „ALE"...

... 5 ROČNÁ ZÁRUKA PRE VŠETKÝCH

Vychutnajte si život bez starostí s našou 5 ročnou záruku!

Kvalitou našich produktov sme si istí, a preto na ne neváhame poskytnúť až 5 ročnú záruku. Platí pre všetky plynové kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov zakúpené a uvedené do prevádzky od 1. 1. 2019.

Aktívne sa zaujímame o dosiahnutie čo najlepšieho súkromného aj pracovného vnútorného prostredia. WOLF - NASTAVENÝ NA MŇA naše smerovanie presne vystihuje.

3 JEDNODUCHÉ KROKY
K 5 ROČNEJ ZÁRUKE WOLF!

1. Nákup a uvedenie do prevádzky

Pri nákupe zariadení WOLF sa informujte o našej 5 ročnej záruke u obchodných zástupcov WOLF. Zariadenia si nechajte odborne uviesť do prevádzky vašou montážnou firmou.

2. Pravidelná údržba

Vykonávajte pravidelnú ročnú údržbu zariadení WOLF prostredníctvom našich autorizovaných servisných partnerov. Predĺžite si tak ich životnosť a maximalizujete výkon.

3. Uplatnenie 5 ročnej záruky

V prípade, že vaše zariadenie nefunguje tak, ako by malo, obráťte sa na autorizovaných servisných technikov WOLF. pre uplatnenie 5 ročnej záruky je potrebné dokladovať inštaláciu zariadení ako aj ich pravidelnú údržbu autorizovaným servisným technikom WOLF.

  • 5 ročná záruka na všetky WOLF zdroje tepla (kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá) a jednotky komfortného vetrania obytných priestorov, zakúpené a uvedené do prevádzky na Slovensku od 1. 1. 2019.  
  • Platí aj pre všetky WOLF systémové komponenty (príslušenstvo), ktoré patria k vyššie uvedeným produktom a boli súčasne uvedené do prevádzky.
  • Plnohodnotná 5 ročná záruka na materiál aj prácu (prípadnú výmenu dielov).
  • V prípade záručného plnenia vám ušetríme čas, starosti a stres. 
  • Personalizované osvedčenie o 5 ročnej záruke po registrácii zariadenia.  CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Máte ďalšie otázky alebo nejasnosti ohľadom našej 5 ročnej záruky? Napíšte nám a my sa vám obratom ozveme:

Kontaktný formulár

...alebo si prečítajte:

Najčastejšie otázky OHĽADOM 5 ROČNEJ ZÁRUKY

MÁTE UŽ NAINŠTALOVANÉ ZARIADENIE WOLF?
ZAREGISTRUJTE SI HO.

Ak máte záujem o doplňujúce informácie, rôzne novinky alebo včasné upozornenie na blížiaci sa servis vášho zariadenia, neváhajte a ZAREGISTRUJTE SA.

Registrácia zariadenia nie je podmienkou 5 ročnej záruky.

REGISTRÁCIA JE RÝCHLA
A JEDNODUCHÁ

Zadajte 18 alebo 24-miestne sériové číslo zariadenia WOLF. To nájdete na typovom štítku zariadenia WOLF. A vyplňte krátky formulár.
Sériové číslo

*Ochrana osobných údajov: Kupujúci/konečný spotrebiteľ poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti Wolf Slovenská republika v registračnom formulári 5 ročnej záruky v rozsahu: meno, priezvisko, adresa inštalácie, tel. č./mobil, e-mail berie na vedomie, že spoločnosť ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EP (EÚ) 2016/679 („GDPR“) bude spracúvať jeho osobné údaje v uvedenom rozsahu na účel uplatnenia 5 ročnej záruky v informačnom systéme Wolf 5 ročná záruka. Kupujúci/konečný spotrebiteľ ako dotknutá osoba nájde na slovensko.wolf.eu/ochrana-udajov všetky informácie o ochrane osobných údajov a jeho právach.